Jos Zuidgeest (Bomenkap Schinveld 2-1-2006)

Samenvatting
Jos Zuidgeest was waarnemend burgemeester van Onderbanken. Hij maakte furore als de burgemeester die in januari 2006 de bomenkap in de bossen van Schinveld in goede banen leidde. Hij staat stil bij de disloyaliteit van eigen medewerkers en de verhouding tussen het lokaal bestuur en de Rijksoverheid in crisissituaties.

Specifieke lessen
Een aantal van de lessen die in dit interview aan de orde komen:

  • Gun belangengroepen, zoals milieu-activisten, hun minutes of fame. Stel tegelijkertijd duidelijke grenzen aan het meebuigen met belangengroepen.
  • Wees alert op loyaliteitsconflicten binnen het gemeentehuis, met name ten aanzien van ambtenaren en wethouders die zich keren tegen het beleid van het crisisteam.
  • Besef dat Kamerleden de lokale maatregelen en het lokale gezag kunnen ondermijnen, bijvoorbeeld door hun steun uit te spreken voor actievoerders.

Interview
Het complete interview met Jos Zuidgeest kunt u hier als pdf-document downloaden.

Het interview is ook verschenen in de bundel 'Als het dan toch gebeurt, bestuurlijke ervaringen met crises' door Wouter Jong en Roy Johannink, Enschede, Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing (2007). Deze bundel (ISBN: 90-78228-02-8) is te bestellen à € 19,90 excl. verzendkosten via info@burgemeesters.nl.

Overige interviews
Meer interviews met burgemeesters en oud-burgemeesters zijn terug te vinden in dit overzicht.

U bent hier

<div></div>