Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Van opnamewet naar verplichte zorg

Op 1/1/2020 wordt de huidige wet BOPZ vervangen door de wetten verplichte geestelijke gezondheidszorg (vggz), zorg en dwang (zd) en forensische zorg (fz). Dit brengt een aantal veranderingen voor de burgemeester met zich mee. Niet alleen juridisch, er ontstaan ook nieuwe samenwerkingsvormen met partners in het zorg- en veiligheidsdomein.

Om burgemeesters zo goed mogelijk voor te bereiden op de implementatie van de wetten, wil het NGB hen toerusten met een digitale leeromgeving, bestaande uit onder meer een besloten (interactieve) kennisbank met casuïstiek en dilemma’s, (juridische) duiding op de belangrijkste veranderingen voor burgemeesters, de rollen en bevoegdheden van de burgemeester en (bestuurlijke) partners in het zorg- en veiligheidsdomein, geschetst in een bestuurlijk handelingsperspectief (mindmap); informatiedeling en ICT (onder meer duiding van het systeem van de firma Khonraad) een opleidingenformat en monitoring en borging. Om tot deze digitale leeromgeving te komen, vinden een aantal bestuurlijke pilots plaats waarin alle bovengenoemde thema’s aan de orde komen. Tevens is een bestuurlijke ‘denktank’ opgestart die nauw wordt betrokken bij de ontwikkeling van deze digitale leeromgeving.

Binnenkort vindt u hier meer informatie. 

 

Zie ook de website van de VNG

 

 

U bent hier

<div></div>