Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Bij de Tweede Kamer is een voorstel voor een nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg aanhangig die de huidige Wet bopz moet vervangen. De nieuwe wet reguleert verplichte zorg in plaats van gedwongen opname en moet gedwongen opname zoveel mogelijk voorkomen. Verplichte zorg kan straks ook buiten een instelling opgelegd worden. De IBS is in het wetsvoorstel vervangen door de crisismaatregel, waarbij de burgemeester ook kan instemmen met ambulante zorg of andere zorg buiten gedwongen opname.

De tekst van het gewijzigde wetsvoorstel vindt u hier.

De tekst van het oorspronkelijke wetsvoorstel vindt u hier.

De memorie van toelichting van het oorspronkelijke wetsvoorstel.

 

U bent hier

<div></div>