Rein Welschen (Herculesramp 16-7-1996)

Samenvatting
Rein Welschen  beschrijft vanuit zijn optiek de Herculesramp die op 1 juli 1996 plaatsvond. Hij stelt aan de orde hoe hij als burgemeester van Eindhoven in het buitenland van de ramp vernam, om vervolgens een dag later in het beleidsteam aan te schuiven en de leiding van het team over te nemen. Welschen staaat stil bij de vele onderzoeksrapporten die naar aanleiding van de ramp zijn geschreven. Ook gaat hij in op het aftredingsvraagstuk en de manier waarop hij daarmee is omgegaan.

Specifieke lessen
Belangrijke leermomenten bij de Herculesramp bleken onder ander:

  • Kies snel voor een beleidsteam en check of alle relevante partijen hierin zijn vertegenwoordigd.
  • Beperk je richting media tot de feiten.
  • Realiseer je dat echte rampenvoorlichting een ‘vak apart’ is.
  • Er is er maar één de baas gedurende de crisisaanpak en dat is de burgemeester.
  • Handel als burgemeester natuurlijk (don’t overshoot).
  • Selecteer de locoburgemeester ook op crisisvaardigheden.
  • Ga als burgemeester professionele hulpverlening niet uit de weg.

Interview
Het complete interview met Rein Welschen kunt u hier als pdf-document downloaden.

Het interview is ook verschenen in de bundel 'Als dat maar goed gaat, bestuurlijke ervaringen met crises' door Wouter Jong en Roy Johannink, Enschede, Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing (2005). Deze bundel (ISBN: 90-78228-01-6) is te bestellen à € 19,90 excl. verzendkosten via info@burgemeesters.nl.

U bent hier

<div></div>