07/12 Parijse toestanden in Utrecht

Afgelopen dinsdag was het NGB te gast op een sessie in Utrecht, waar de problematiek van maatschappelijke onrust werd besproken. De presentatie van een rapport over Maatschappelijke Onrust stond daarbij centraal. Het rapport is opgesteld door de Amsterdamse DSP-groep in opdracht van VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het rapport bestaat uit twee delen, een hoofdrapport en een bijlage met casusbeschrijvingen. Vreemd genoeg zijn het juist de casusbeschrijvingen die het interessantste onderdeel lijken te zijn. In detail wordt beschreven hoe situaties rond maatschappelijke onrust zich ontwikkelden en wat daarvan kan worden geleerd.

In het hoofdrapport wordt modelmatig toegelicht hoe factoren als voedingsbodem (sociaal-demografische factoren), eerdere incidenten en een concrete aanleiding (bijvoorbeeld de moord op Rinie Mulder in Ondiep) kunnen leiden tot de spreekwoordelijke vlam in de pan, die de situatie doet escaleren. Het probleem van het gepresenteerde model schuilt grotendeels in de wijsheid achteraf. Het model pretendeert een voorspellende waarde te hebben, die in de praktijk waarschijnlijk maar ten dele kan worden waargemaakt. Met terugwerkende kracht kan prima worden geanalyseerd waarom de rellen in Ondiep zijn ontstaan, maar op het moment zelf verloopt de escalatie dermate snel dat er nauwelijks momenten overblijven om te interveniëren. De Vogelaar-wijken bieden een potentiele voedingsbron voor maatschappelijke onrust, toch is het op dit moment niet in alle wijken wachten tot het onvermijdellijk misgaat. De meerwaarde van het DSP-model lijkt in de praktijk dan ook vrij beperkt te zijn.

Het sociaal calamiteitenplan dat de gemeente Weert gisteren aankondigde, biedt in dat kader meer perspectief. Het sociaal calamiteitenplan zorgt ervoor dat de gemeente weet hoe te handelen in het geval van emotionele crises die niet in de reguliere GRIP-structuren vallen. Te denken valt onder meer aan familiedrama's, etnische spanningen en vechtpartijen. Het is weliswaar repressief, maar biedt hopelijk meer aanknopingspunten om de geest terug in de fles te krijgen, indien het moment van escalatie zich inmiddels heeft voorgedaan.

Ook de werkwijze van de Friese scenarioteams biedt perspectief. Daar worden sinds 2006 multidisciplinaire teams ingezet om de maatschappelijke onrust bij geweldsdelicten als moordzaken, mishandeling of zedenzaken te beteugelen. Het is een gemiste kans dat het rapport met geen woord rept over die veelgeprezen aanpak.

7 december 2007
NGB/Wouter Jong

 
Reageren?

Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

Verder lezen?
Het hoofdrapport 'Wei Ji en de menselijke maat - Onderzoek Maatschappelijke Onrust' (pdf)Bijlageboek 'Maatschappelijke Onrust - Leerzame voorbeelden, historie, literatuur en meer' (pdf)

     

naar vorige weblog 

U bent hier

<div></div>