Netwerk Weerbaar Bestuur

Programma Veilige Publieke Taak
Het ministerie van BZK heeft in 2015 een programma om agressie en geweld tegen bestuurders en werknemers in de publieke sector tegen te gaan: Veilige publieke taak. Samen met diverse organisaties - waaronder het Nederlands Genootschap van Burgemeesters zijn verschillende instrumenten ingezet om de problematiek te beteugelen.

Middelen Veilige Publieke Taak
- Geweldsprotocol voor Burgemeesters (2009)
- Factsheet 'Stelsel Bewaken en Beveiligen' (NCTV)
- meldApp burgemeesters
- De vertrouwenslijn voor politieke ambstdragers
- Factsheet IVP alarmnummer
- kennisbank (agressievrijwerk.nl)
- Rechtsbijstandverzekering

 

Netwerk Weerbaar Bestuur 
In 2018 heeft dit geresulteerd in het Netwerk Weerbaar Bestuur, een samenwerkingsverband waarin oog is voor bedreigde bestuurders. Hiervoor is ook een Veiligheidspakket ontwikkeld. 

Het Veiligheidspakket is er voor alle burgemeesters om goed voorbereid te zijn op mogelijk bedreigende situaties. Dit is van belang voor de burgemeesters zelf maar ook voor hun gezin en collega’s. In het Veiligheidspakket is gebundeld wat het Netwerk Weerbaar Bestuur van het ministerie van BZK aan informatie en ondersteuning aanbiedt. Het bevat informatie over preventieve maatregelen als de training ‘Omgaan met intimidatie en bedreiging voor burgemeesters en wethouders’, de woningscan en een veiligheidsgesprek met het Centrum voor Criminaliteitspreventie. In het pakket zit ook informatie over het belang van het doen van aangifte en het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Het Ondersteuningsteam biedt zorg en nazorg en is bereikbaar via 070-3738314. Het Stelsel Bewaken en Beveiligen is via ministerie van Justitie en Veiligheid uiteraard beschikbaar voor burgemeesters en andere bestuurders die bedreigd worden.

Het totale Veiligheidspakket is hier te downloaden.

 

U bent hier

<div></div>