Veilige Publieke Taak

Programma Veilige Publieke Taak
Het ministerie van BZK heeft in 2015 een programma om agressie en geweld tegen bestuurders en werknemers in de publieke sector tegen te gaan: Veilige publieke taak. Samen met diverse organisaties - waaronder het Nederlands Genootschap van Burgemeesters worden verschillende instrumenten ingezet om de problematiek te beteugelen.

Middelen
- Geweldsprotocol voor Burgemeesters (2009)
- Factsheet 'Stelsel Bewaken en Beveiligen' (NCTV)
- meldApp burgemeesters
- De vertrouwenslijn voor politieke ambstdragers
- Factsheet IVP alarmnummer
- basistraining agressie en geweld
- kennisbank (agressievrijwerk.nl)
- Rechtsbijstandverzekering
- Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV)

 

U bent hier

<div></div>