30/10 Lessen van Voyager

Crisisbeheersend Nederland is in de ban van de oefening Waterproef die volgende week van start gaat. Ongetwijfeld is bestuurlijk Nederland medio november water-moe en mogen we ons gaan richten op een nieuwe uitdaging. De pandemie gooit hoge ogen.

Voor het zover is participeren Rijk, veiligheidsregio's, provincies en gemeenten in de oefening. Het aardige van oefeningen is altijd dat je kunt voortborduren op de lessen van de vorige oefening. Als we zoeken naar de bevindingen van de grootschalige Voyager-oefening, komen we uit op een handzame powerpoint van Peter van Dolen, voormalig hoofd van het ERC en voormalig plaatsvervangend hoofd van het NCC. In de powerpoint, die ook op Brandweerkennisnet is te vinden, worden de belangrijkste lessen opgesomd. Voor de drukke bestuurder een uitkomst, want de powerpoint is handzamer dan het uitgebreide evaluatierapport zelf.

Vier van de belangrijkste conclusies:

  • Voor alle niveaus van crisisbeheersing (van lokaal tot nationaal en provinciaal) en voor alle ketens (van Justitie en terreurbestrijding tot slachtofferopvang) is informatie (-uitwisseling) van vitaal belang.
  • Integrale informatie-uitwisseling tussen de verschillende kolommen en bestuurslagen was onvoldoende en niet tijdig.
  • Betrek media-analyses nadrukkelijk(er) in de besluitvorming.
  • De niveaus en ketens kunnen pas functioneren wanneer zij beschikken over een minimaal informatie-niveau. Tijdens Voyager was dat nog onvoldoende.

In het licht van bovenstaande, waarbij de keten niet alleen van Rijk naar de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond loopt maar meerdere regio's tegelijkertijd moeten worden geinformeerd, is op voorhand duidelijk waar de grootste uitdaging van Waterproef ligt.

30 oktober 2008
NGB/Wouter Jong
 

Verder lezen?
Klik hier door voor de brief van burgemeester Opstelten aan de gemeenteraad met daarin de belangrijkste lessen van de oefening Voyager

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

naar vorige weblog 

 

U bent hier

<div></div>