13/08 Evaluatie tentenkamp Ter Apel

Eind juli bracht de gemeente Vlagtwedde een evaluatie uit. De evaluatie ging over de beëindiging van het tentenkamp dat in mei 2012 was opgezet door uitgeprocedeerde asielzoekers.

Destijds was er vanuit juridische hoek de nodige kritiek op de beëindiging zelf. Terwijl een kort geding was aangespannen werd de beëindigingsactie voortgezet. Uit de evaluatie blijkt dat de feitelijke situatie genuanceerder lag; door interne spanningen op het kamp was de situatie onhoudbaar geworden, hetgeen ook was vastgelegd in de notulen van de crisisteams. Bij de beslissing van de kortgeding rechter werden de notulen van het crisisteam echter niet meegenomen, omdat de gemeente in de korte tijd diebeschikbaar was niet in staat was om deze gegevens te anonimiseren. Uiteindelijk is het bevel tot beëindiging niet met terugwerkende kracht geschorst of vernietigd. Het bevel als zodanig was dus niet onrechtmatig. 

In de evaluatie komen tal van juridische dilemma's aan bod. In de crisisbeheersing is de laatste jaren sterk ingezet op bevolkingszorg en crisiscommunicatie, waar menig gemeente en Veiligheidsregio een behoorlijk been heeft bijgetrokken. Maar gezien de juridische werkelijkheid die dit soort situaties complex maken, is een gedegen juridische ondersteuning in de crisisbeheersing anno 2012 geen sinecure. Dat is een les die de gemeente Vlagtwedde vanuit deze ervaring zeker graag wil meegeven aan collega-gemeenten en Veiligheidsregio’s.

Verder lezen?
Lees hier het rapport "Een Haags probleem op het grondgebied van Vlagtwedde"

13 augustus 2012
NGB/Wouter Jong

 

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>