06/03 Eind van de vergaderklok?

De vergaderklok tikt hard in Nederland. De 'klok' staat voor de afstemming tussen OT-vergadering en BT-vergadering. Wanneer het Beleidsteam heeft vergaderd, worden de resultaten overgebracht naar het OT. Daarna start het Operationele Team met de vergadering, om de resultaten op het eind van de vergadering in te brengen in het beleidsteam.

De wisselwerking vindt volgens een strak tijdschema plaats; elke vertraging in een van de vergaderingen zou anders direct doorwerken in vertraging op het onderliggende niveau. In oefeningen wordt 'de klok' sterk gepromoot, vanuit de gedachte dat het ondoenlijk is om tijdens de vergaderingen informatie aan het andere crisisteam door te geven. Als de deelnemers tijdens de crisisteamvergadering zouden bellen met ondergeschikten, wordt het proces immers te sterk verstoord. 

Het nadeel van de vergaderklok is echter dat deze vertragend werkt. De informatie die uit het team komt is per definitie achterhaald wanneer deze wordt overgedragen aan het andere team. Terwijl de media op snelheid zijn met het 'nieuwste nieuws', beoordelen bestuurders en operationele vertegenwoordigers de crisissituatie op informatie van enige tijd terug.

Afgelopen dagen was het NGB te gast bij een intensieve driedaagse conferentie van BZK en de Raad MIV, waarbij onder meer werd stilgestaan bij nieuwe technieken. Bestuurders kunnen elkaar inmiddels realtime informeren via BlackBerry, sms en andere methoden, zonder dat het vergaderproces wordt verstoord. Dat doet het besef groeien dat het einde van de vergaderklok eerdaags voorbij zal zijn. De vergaderingen kunnen doorlopend worden gehouden. Het is een voordeel dat de teams niet op elkaar hoeven te wachten en zij de achterstand op de voortsnellende media langzaam maar zeker inlopen.

6 maart 2008
NGB/Wouter Jong

 
Reageren?

Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

naar vorige weblog 

U bent hier

<div></div>