NGB-vereniging

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de beroepsvereniging van burgemeesters in Nederland. Vrijwel alle burgemeesters zijn lid. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie. Daarbij hoort de collectieve belangenbehartiging, het verzorgen van een uitgebreid opleidingsprogramma en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen burgemeesters door middel van congressen en bijeenkomsten.
 

Het bestuur
Voorzitter: Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn
Vice-voorzitter: Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede
Secretaris: Ina Adema, burgemeester van Lelystad
Penningmeester: Hans Gilissen, burgemeester van Venray
Bestuursleden:
Roger de Groot, burgemeester van De Wolden
Gert-Jan Kats, burgemeester van Zuidplas
Joerie Minses, burgemeester van Alphen-Chaam

Wat kan het Nederlands Genootschap van Burgemeesters u bieden? 


Burgemeester

Belangen behartiging van uw positie
Het Genootschap brengt de belangen van de beroepsgroep bij externen voor het voetlicht. Dat gebeurt bijvoorbeeld in wetgevingsprocessen en andere ontwikkelingen die de burgemeestersfunctie raken. In de rubriek ‘agenda’ van het besloten deel van de site vindt u o.a. de planning van de bestuursvergaderingen van het NGB. Daar heeft u ook de mogelijkheid om zaken aan te melden die u van belang vindt voor de belangenbehartiging door het Genootschap.

Jaarcongres
Het jaarcongres vindt jaarlijks plaats op de eerste donderdag van oktober.


Contacten met collega’s
Op het besloten gedeelte van de website treft u onder ‘uw collega’ een actuele database van alle burgemeesters in Nederland. U kunt hier de gegevens van collega’s raadplegen en u kunt hier uw eigen gegevens toegankelijk maken voor collega’s. Dit ter bevordering van kennisdeling.
In activiteiten als het jaarcongres, de algemene ledenvergadering en de lochemconferenties is er naast het inhoudelijke gedeelte, altijd gelegenheid om bij te praten met uw collega’s.

Naast het Genootschap zijn er diverse netwerken waar burgemeesters elkaar kunnen ontmoeten. Zo zijn er regionale burgemeesterskringen, kennen enkele provincies eigen verenigingen van burgemeesters en komen de vrouwelijke burgemeesters met enige regelmaat bij elkaar.

Journalist
Woordvoerder van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de heer R. van Bennekom, hij kan u dagelijks te woord staan over actuele zaken en standpunten van het Genootschap. Telefoon 070-373 8383 of info@burgemeesters.nl

Student
Op de website staat onder het kopje ‘Taken van de burgemeester’ een korte beschrijving van de taken van de burgemeester. Het Genootschap beschikt ook over diverse publicaties over burgemeesters. Deze kun je aanvragen via 070-373 8383 of info@burgemeesters.nl Ook voor andere vragen kun je het Genootschap benaderen.

U bent iemand anders?
Heeft u niet de gewenste informatie gevonden op de website? Neemt u dan contact op het Genootschap, 070-373 8383 of info@burgemeesters.nl

 

U bent hier

<div></div>