De vereniging

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de beroepsvereniging van burgemeesters in Nederland. Vrijwel alle burgemeesters zijn lid. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie. Daarbij hoort de collectieve belangenbehartiging, het verzorgen van een uitgebreid opleidingsprogramma en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen burgemeesters door middel van congressen en bijeenkomsten.

Contact
info@burgemeesters.nl of telefonisch: 070 - 373 8383. Bij crises (24 per dag): 070 - 373 8080.

Het NGB-bureau
De vereniging wordt ondersteund door het NGB-bureau, dat is gevestigd op de Nassaulaan 12 in Den Haag (in het gebouw van de VNG). Het secretariaat bestaat uit:
Hilde Westera (directeur)
Joost Keemink (adviseur crisisbeheersing)
Reineke Ponsioen (ondersteuning/secretariaat)
Monique Kortwijk (ondersteuning)


Bureau NGB


Het bestuur
Voorzitter: Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn
Secretaris: Ina Adema, burgemeester van Lelystad

Bestuursleden:
Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum
Sebastiaan van 't Erve, burgemeester van Lochem
Roger de Groot, burgemeester van De Wolden
Gert-Jan Kats, burgemeester van Veenendaal
Joerie Minses, burgemeester van Alphen-Chaam
Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland

Statuten
De statuten van de vereniging zijn hier te lezen.

Jaarcongres
Het jaarcongres vindt jaarlijks plaats op de eerste donderdag van oktober.

Het handboek voor burgemeesters 
Het handboek biedt informatie over bijvoorbeeld uw bevoegdheden, integriteit in het ambt maar ook wanneer wordt de ambtsketen gedragen? Kijk voor deze onderwerpen en meer op het besloten gedeelte onder ‘Handboek burgemeesters’.

Contacten met collega’s 
Op het besloten gedeelte van de website treft u onder ‘uw collega’ een actuele database van alle burgemeesters in Nederland. U kunt hier de gegevens van collega’s raadplegen en u kunt hier uw eigen gegevens toegankelijk maken voor collega’s. Dit ter bevordering van kennisdeling. In activiteiten als het jaarcongres, de algemene ledenvergadering en de lochemconferenties is er naast het inhoudelijke gedeelte, altijd gelegenheid om bij te praten met uw collega’s.

Naast het Genootschap zijn er diverse netwerken waar burgemeesters elkaar kunnen ontmoeten. Zo zijn er regionale burgemeesterskringen, kennen enkele provincies eigen verenigingen van burgemeesters en komen de vrouwelijke burgemeesters met enige regelmaat bij elkaar.

Opleidingenprogramma
Het NGB biedt jaarlijks een opleidingenprogramma aan voor burgemeesters. Meer informatie daarover is hier te vinden.

Persvragen
Het secretariaat van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is bereikbaar voor actuele zaken en standpunten van het Genootschap. Telefoon 070-373 8383 of info@burgemeesters.nl

Overigen
Heeft u niet de gewenste informatie gevonden op de website? Neemt u dan contact op met het Genootschap, 070-373 8383 of info@burgemeesters.nl

 

U bent hier

<div></div>