Ed van Thijn (Bijlmerramp 4-10-1992)

Samenvatting
Ed van Thijn heeft als burgemeester van Amsterdam de dagen en weken na de Bijlmerramp leiding gegeven aan een immense crisisorganisatie. Na dagen van onzekerheid blijkt dat de vliegramp, naast de vier inzittenden van het vliegtuig, uiteindelijk aan 43 personen het leven kost. Een gesprek over onzekerheid, chaos en geruchtenstromen tijdens een crisis die Nederland nog jarenlang in zijn greep houdt.

Specifieke lessen
Een aantal specifieke lessen dat in dit interview naar voren komt:

  • Benut de nieuwsvoorziening als strategisch instrument om ontwikkelingen te duiden en geruchten de kop in te drukken
  • Houdt gepaste afstand tot buitenlandse vertegenwoordigers, zoals ambassadeurs, zolang de oorzaak en de verantwoordelijkheden nog niet zijn uitgekristalliseerd
  • Onderschat niet de lange termijn-impact van een dergelijke ramp; post-traumatische stress kan zich over de jaren heen heel langzaam opbouwen

Interview
Het complete interview dat met Ed van Thijn naar aanleiding van de Bijlmerramp werd gehouden, kunt u hier als pdf-document downloaden. Er is ook een tweede interview met oud-burgemeester Van Thijn, dat in de bundel Wereld van Verschil is opgenomen. Dat interview staat nadrukkelijker stil bij de nazorg. Dat interview is hier te downloaden.

Het interview is ook verschenen in de bundel 'Als het dan toch gebeurt, bestuurlijke ervaringen met crises' door Wouter Jong en Roy Johannink, Enschede, Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing (2007). Deze bundel (ISBN: 90-78228-02-8) is te bestellen à € 19,90 excl. verzendkosten via info@burgemeesters.nl.

Overige interviews
Meer interviews met burgemeesters en oud-burgemeesters zijn terug te vinden in dit overzicht,

U bent hier

<div></div>