Lectorale Rede Menno van Duin

Nieuws

 

Menno van Duin in lectorale rede: “Maak beter gebruik van social media.”

De overheid heeft beperkte mogelijkheden om een crisis te beheersen. De brand in Moerdijk heeft dit weer aangetoond. Terwijl de overheid met veel partijen moet overleggen en het daardoor soms lang duurt voordat zij knopen kan doorhakken, bestoken burgers elkaar in de tussentijd via social media onophoudelijk met informatie. Wat de overheid wél kan doen is het risicobewustzijn van de burger vergroten, hardnekkige rampmythen bestrijden en adequate crisiscommunicatie verzorgen tijdens een ramp. Dat betekent niet alleen informatie zenden, maar ook ontvangen. Echt communiceren dus; en niet voorlichten! De overheid zal daarbij veel beter gebruik moeten maken van social media. Deze kunnen niet alleen ingezet worden voor eigen berichtgeving, maar vooral om te peilen wat het beeld van de ramp is, welke misverstanden er bestaan (‘rumor control’) en daarop in te spelen.

Belangrijkste lessen voor crisisbeheersing

Dit zijn enkele van de thema’s uit de lectorale rede ‘Veerkrachtige crisisbeheersing: nuchter over het bijzondere’ die dr. Menno van Duin op 1 februari 2011 heeft uitgesproken voor bestuurders, beleidsmakers en hulpverleners in de veiligheidsregio’s, politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening. In zijn rede ging Van Duin in op de belangrijkste lessen voor de crisisbeheersing op basis van zijn jarenlange ervaring, literatuurstudie en een speciaal voor de rede uitgezette enquête onder professionals. Van Duin koppelde zijn inzichten aan een tweetal cases, waaronder de recente brand in Moerdijk.

Formele start werkzaamheden Van Duin

De lectorale rede markeerde de formele start van de werkzaamheden van Menno van Duin. Doelstelling van het lectoraat Crisisbeheersing is het ontwikkelen van kennis en kunde gericht op de verdere professionalisering van bestuurders, beleidsmakers en hulpverleners in de veiligheidsregio’s en de vitale sectoren. Het NIFV en de Politieacademie geven gezamenlijk vorm aan het lectoraat. De rede werd voorafgegaan door inleidingen van ing. Wim Papperse, directeur NIFV, en prof. dr. Pieter Tops, lid College van Bestuur Politieacademie, portefeuillehouder kennis en onderzoek.

Over de lector

Van Duin, bestuurskundige en socioloog, richt zich al meer dan 25 jaar op kennisontwikkeling en professionalisering op het terrein van crisisbeheersing. Momenteel is hij parttime wetenschappelijk hoofddocent vakgroep Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en parttime werkzaam bij het NIFV. Daar is hij twaalf jaar verantwoordelijk geweest voor de Master of Crisis and Disaster Management (MCDM), die begin 2010 is opgegaan in de vernieuwde Master of Crisis and Public Order Management (MCPM), een gezamenlijke opleiding van de Politieacademie en het NIFV. Van Duin was daarnaast betrokken bij vele evaluaties, studies en adviestrajecten en begeleidde studenten bij scripties over crisisbeheersing.

Lectorale rede downloaden als pdf of e-book

Hieronder kunt u de publicatie ‘Veerkrachtige crisisbeheersing: nuchter over het bijzondere’ met de complete rede downloaden als pdf.
Pdf: Lectorale rede Menno van Duin

 

U bent hier

<div></div>