Willem Urlings (Ziekteverschijnselen dierenzaak, 5-11-2007)

Samenvatting 
Willem Urlings is burgemeester van Hoogeveen. Het NGB spreekt hem over een crisis die een avond lang de landelijke media beheerste: een serie mysterieuze ziekteverschijnselen rond een dierenzaak in Hoogeveen. Urlings blikt terug op de lessen die hij de avond van die 5e november 2007, 

Specifieke lessen
Een aantal specifieke lessen dat in dit interview naar voren komt:
 

  • Bij ziekteverschijnselen spelen partijen als het RIVM een belangrijke (onderzoeks)rol. Wees je ervan bewust dat het onderzoek enige uren in beslag kan nemen en de daarmee gepaard gaande onzekerheid kan gaan wringen met de maatregelen die je wilt treffen.  
  • Wees je ervan bewust dat er aangenamere dingen in het leven zijn dan in de kou te moeten douchen en ontsmetten op last van de burgemeester. Zorg ervoor dat de mensen die dit overkomt in het natraject goed begeleid worden en van de burgemeester (nogmaals) te horen krijgen waarom de burgemeester deze maatregelen noodzakelijk achtte.
  • Het stramien van de rampenbestrijding is een randvoorwaarde voor goed crisis management. Je komt alleen aan scenario-denken en anticiperen op wanneer je erop kunt vertrouwen dat iedereen de basis beheerst. 

Het complete interview met Willem Urlings kunt u hier als pdf-document downloaden.

Overige interviews
Meer interviews met burgemeesters en oud-burgemeesters zijn terug te vinden in dit overzicht.

U bent hier

<div></div>