Uitdijing bevoegdheden

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters vindt het geen goede weg om voor afzonderlijke problemen met 'ad hoc'-oplossingen te komen en pleit voor meer samenhang in de voorstellen. Het Genootschap heeft dan ook gepleit voor een gedegen verkenning van de openbare ordeportefeuille van de burgemeester en de grenzen met het strafrecht. Hieronder treft u - in chronologische volgorde - een aantal relevante documenten op dit dossier.

Brief NGB n.a.v. rapport "Bestuur, veiligheid en recht" 

Kabinetsstandpunt over het rapport "Bestuur, veiligheid en recht"

Rapport "Bestuur, veiligheid en recht"

Brief NGB over het uitblijven van de publicatie van het rapport "Bestuur, veiligheid en recht"

Overzicht wetgeving en andere plannen waar de bevoegdheden van de burgemeester in het geding zijn

Pleidooi NGB voor gedegen verkenning en visie op de openbare ordeportefeuille van de burgemeester


Minister: Geen algemene aanwijzingsbevoegdheid
In de zomer van 2010 heeft minister Hirsch Ballin van Binnenlandse Zaken aangegeven dat hij geen behoefte heeft aan een paraplu-artikel in de Gemeentewet om daarmee versnippering van de bevoegdheden van de burgemeester tegen te gaan. Hij schreef dat in een brief aan de Tweede Kamer die in 2009 via een motie vroeg nut en noodzaak van een dergelijk artikel te onderzoeken.

De minister heeft de nut en noodzaak onderzocht in gesprekken met burgemeesters en andere betrokkenen.  De minister heeft op basis daarvan de conclusie getrokken dat de burgemeesters geen problemen ondervinden met de versnippering en dat er thans geen noodzaak gevoeld wordt om tot een zogenaamd paraplu-artikel te komen. Een algemene aanwijzingsbevoegdheid voor de burgemeester acht de minister in strijd met het legaliteitsebginsel.

De brief van de minister vindt u hier.

U bent hier

<div></div>