01/04 Twittertips bij crises

Op de website van het Nationaal Crisiscentrum verschenen gisteren twee handige handouts over het twitteren bij crises. Voor de startende twitteraar geven de handouts een aardig overzicht voor de twee manieren waarop Twitter kan worden gebruikt: 1) om de buitenwereld af te tappen en te zien wat de algehele teneur, perceptie en publieke opinie is, 2) om de buitenwereld te informeren via een gemeentelijk account.

Op een bijeenkomst van voorlichters uit de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland sprak het NGB gisteren over verschillende praktijkervaringen die we het afgelopen jaar met twitter hebben opgedaan. Naar ons idee is het niet langer de vraag of je in crisiscommunicatie twitter zou moeten gebruiken; social media zijn inmiddels een fact of life. Maar een goede implementatie van twitter bij crises kost tijd, zoals ook de regio Midden- en West-Brabant ondervond. In augustus 2010 bracht de regio het fraaie rapport  "Wie heeft nog de controle?" uit, waarin een pleidooi werd gehouden voor het gebruik van twitter bij crises. Maar bij de brand bij ChemiePack was het op het twitteraccount van de gemeente Moerdijk - gelegen in diezelfde regio - nog angstaanjagend stil.

Toch is het verstandig om de implementatie serieus te nemen. Want een overhaaste start met twitter leidt ongetwijfeld tot brokken. Zoals de handreiking terecht opmerkt is het verstandig om zelf een beetje gevoel bij het medium te krijgen voordat je het professioneel in crises gaat inzetten. Volg je twitter een tijdje, dan ga je beter zien hoe het in de praktijk werkt. Vandaar ook dat ik iedereen aanraad om bij actuele crises de tweets te volgen en daar ervaring mee op te doen. Of het nu om een gijzeling in Aalten gaat, een VOS-alarm op Schiphol of een bedrijfsongeval in Sluiskil. Volg de tweets en probeer er de grote lijnen uit te destilleren.

Een paar voorbeelden van lessen op twitter:

  • bij de dood van Sjoerd Kooistra werd duidelijk hoe twitteraars op een soort van wikipedia-manier brokjes informatie weten samen te brengen, om daar een gezamenlijke reconstructie van te maken. Zie de blog "Nieuwe middelen, nieuwe mogelijkheden"
  • Twitter is soms een coffee corner, waarin twitteraars vooral de laatste nieuwtjes zo snel mogelijk willen doorgeven. Dit heeft een hoog "heb je het al gehoord?"-gehalte. Dat dit kan doorschieten bleek in juni 2010, toen een toestel van Air Maroc in de problemen kwam. Zelfs toen het toestel alweer veilig op Schiphol was teruggekeerd, werden tweets over een toestel dat boven Haarlem in de problemen zou zijn nog volop rondgestuurd. Zie de blog "Het na-ijl effect van twitter"
  • Ook een burgemeester kan tijdens crises twitteren, maar doorgaans is het dan beter om via de burgemeesterstweet te verwijzen naar een gemeentelijk account. Anders ontstaat snel het beeld dat de burgemeester vooral aan het twitteren is in plaats van de crisis te managen.

Na de publicatie van de waardevolle handreiking voor beginnende twitteraars is het afwachten wanneer het Nationaal Crisiscentrum zelf overgaat tot het benutten van een twitteraccount. Want die bestaat opvallend genoeg (nog) niet. Uit het kamerdebat over de brand in Moerdijk lijkt naar voren te komen dat daarover wordt nagedacht. Inmiddels zijn wij drie maanden verder. Dat is in social media termen een eeuwigheid. Dus wie de schoen past, trekke hem aan. Opdat we op alle niveaus klaar zijn voor de eerstvolgende crisis.

1 april 2011
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
Download hier de handleiding Praktische tips voor het gebruik van twitter

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren. Reacties kunnen desgewenst op de website worden geplaatst. 

naar vorige weblog 

 

 Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>