Toekomst van het ambt

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters deed in 2008/2009 een verkenning naar De toekomst van het ambt. Centrale vraag in de verkenning is welke maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen van betekenis zijn voor de positie, rollen en taken van de burgemeester. Het NGB heeftt zich bij de verkenning wetenschappelijk laten begeleiden door een team van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Tilburg.

In 2009 verscheen Tussen trends en toekomst (pdf), een publicatie van de 'oogst'  van de verkenning. Die oogst is gebaseerd op de activiteiten die het Genootschap in het kader van De toekomst van het ambt organiseerde.

 

U bent hier

<div></div>