Klankbordgesprekken

Voor het goed functioneren van een burgemeester is het van belang dat de burgemeester en (een afvaardiging van) de gemeenteraad regelmatig met elkaar spreken over de wederzijdse verwachtingen, ambities en (persoonlijke) uitdagingen.

Het gaat om signalen die een burgemeester nodig heeft om te weten hoe hij of zij het doet, hoe mensen tegen hem of haar aankijken en hem of haar ervaren. Het gaat om signalen die de burgemeester kansen bieden succesvol te zijn en te blijven. Het gaat aan de andere kant ook om signalen richting de gemeenteraad over het functioneren van de raad. Klankbordgesprekken zijn dus tweezijdig en bieden een gestructureerde basis om met elkaar te spreken over het wederzijds functioneren.

Het is raadzaam deze gesprekken regelmatig en op een goed voorbereide wijze te laten plaatsvinden. De burgemeester spreekt ook regelmatig met de commissaris van de Koning over zijn of haar functioneren.

Een uitgebreide omschrijving van de invulling van de klankbordgesprekken vindt u in de publicatie 'Handreiking Burgemeesters (2020)'.

Thema's