Integriteit burgemeester

Integriteit van bestuurders in het openbaar is bepalend voor de kwaliteit en geloofwaardigheid van het openbaar bestuur.

Burgemeesters dienen net als de andere bestuurders integer te handelen zowel in hun werk als privé. Zij hebben immers een voorbeeldfunctie.

Om de integriteit van burgemeesters te bevorderen, worden alle nieuwe burgemeesters gescreend.
Zo worden justitiële gegevens opgevraagd bij de kandidaatstelling en vindt voor de benoeming een zogenaamde ‘naslag’ plaats bij de AIVD en de Belastingdienst.

De meeste gemeenten hebben een gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders of zelfs één specifiek voor de burgemeester.

Meer lezen?

Lees hieronder het bijgevoegde document 'Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers incl. modelgedragscodes'.

Thema's