Incidentevaluaties

In onderstaand overzicht zijn recente en minder recente evaluaties van crises en incidenten op chronologie bijeen gebracht. Per incident zijn op de belangrijkste generieke aanbevelingen voor burgemeesters samengevat.

Bovendien zijn van elk van de onderzochte incidenten de evaluatierapporten te downloaden.

Daarnaast publiceert het Lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid ook met regelmaat terugblikken op grote en kleine crises. Deze zijn terug te vinden via de site van het IFV.

Overzicht incidentevaluaties

Thema's