Cyberburgemeesters

Het overleg cyberburgemeesters is een initiatief van een groep burgemeesters op persoonlijke titel. Het overleg functioneert als ‘zwerm’ met als hoofddoel zich over belangrijke digitale ontwikkelingen, bedreigingen en oplossingen te laten informeren of om er aandacht voor te vragen. 

Het overleg cyberburgemeesters heeft als onderliggende doelen:

(1) onderlinge kennis en ervaringen uitwisselen;
(2) slim samenwerken en
(3) samen hun invloed aanwenden om structurele aandacht en financiering te verwerven voor digitale veiligheid op regionaal en lokaal niveau.

In het overleg cyberburgemeesters focussen de burgemeesters zich op het geheel van hun rollen vanwege de onderlinge samenhang.
1. het eigen huis op orde brengen en houden (informatiebeveiliging);
2. de voorbereiding op cyberincidenten- en crises;
3. de voorbereiding op online aangejaagde ordeverstoringen;
4. het regisseren van het lokaal veiligheidsbeleid met inbegrip van de (preventieve) aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.

 Voor meer info, neem contact op met de cyberburgemeester uit uw regio.

Thema's