Democratie in Actie

Democratie in Actie (DiA) is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van BZK, de VNG en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen én burgemeesters. 

Het programma richt zich op het versterken en vernieuwen van de lokale democratie en ondersteunt gemeenten door verschillende instrumenten en activiteiten aan te bieden en kennis en ervaringen uit de praktijk te delen. Denk hierbij aan informatie en activiteiten rond (digitale) participatie, het uitdaagrecht, digitaal vergaderen (én voorzitten) en democratische energietransitie. Eén van de bekendste instrumenten van DiA is de Quick scan lokale democratie. 

Het NGB participeert in diverse activiteiten van DiA, waaronder de workshop voor de driehoek burgemeester, griffier en gemeentesecretaris. 

Nieuwsgierig? Kijk dan eens op www.lokale-democratie.nl.

Meer lezen?

Download dan de documenten als PDF bestand in het rechter menu.

Thema's