Lokaal Bestuur

De burgemeester fungeert vanuit zijn onafhankelijke positie ook als bestuurlijk kwaliteitsbewaker.

Zo let de burgemeester erop dat de gemeente handelt in overeenstemming met de geldende regels en wetten.

Thema's