Oriëntatieprogramma

Ongeveer 70% van de burgemeesters was eerder wethouder. Het wethouderschap is dus de meest logische ‘vooropleiding’ van een burgemeester.

Maar er zijn ook diverse burgemeesters die een andere loopbaan hebben gehad voor ze burgemeester werden. Zij waren bijvoorbeeld directeur van een bedrijf, advocaat of officier van justitie.

Van alle burgemeesters is ongeveer 30% vrouw. Het burgemeesterskorps kent slechts een aantal burgemeesters met een migratie-achtergrond of een lichamelijke beperking.

Om het burgemeesterskorps een betere afspiegeling te laten zijn van de samenleving is er elk jaar een oriëntatieprogramma voor 16 kandidaten die interesse hebben in het ambt.  Dit programma is een samenwerkingsverband van het ministerie van BZK, de provincies en het NGB.  Het is bedoeld voor talentvolle vrouwen, zij-instromers en/of mensen met een migratieachtergrond of een beperking. Het programma duurt ongeveer een jaar en bestaat uit meerdere blokken en stages.  Meer informatie kan worden opgevraagd bij de kabinetschef van de provincie of bij het NGB.

Lees hier de ervaringen van een deelnemer uit het programma die burgemeester werd.

* Bron: DAF museum | Afbeelding eerste vrouwelijke burgemeester van Nederland, mevrouw Smulders-Beliën.

Thema's