21/09 Strafrechtelijke aansprakelijkheid in tijden van incidentenpolitiek

In oktober 2005 heeft de Minister van Justitie een wetsontwerp over de strafrechtelijke vervolgbaarheid van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun opdracht- en feitelijke leidinggevers voor advies aan een aantal instanties gezonden. Het wetsvoorstel moet het eenvoudiger maken om ambtenaren in functie te vervolgen en biedt daarmee een aanpassing van de Pikmeer-jurisprudentie.

Nadien heeft Kamerlid Wolfsen (PvdA) een eigen wetsvoorstel opgesteld, dat in mei 2006 bij de Tweede Kamer is ingediend. In dat wetsvoorstel wordt op een andere manier invulling gegeven aan het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van overheidsorganen en -dienaren, waaronder burgemeesters.

In het Nederlands Juristenblad (NJB) van 21 september 2007 is een artikel gepubliceerd, waarin ik stilsta bij enige complicaties van beide wetsvoorstellen en de frictie die beide wetsvoorstellen met name opleveren voor de gedoogpraktijk van alledag. Mijn stelling is dat, in tegenstelling tot de beide wetsvoorstellen, de strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren in situaties van algemeen toezichtsfalen behouden dient te blijven.

Klik door voor het artikel 'Strafrechtelijke aansprakelijkheid in tijden van incidentenpolitiek' uit NJB.

Het artikel is gebaseerd op de volledige eindscriptie, die hier is te downloaden en nader ingaat op de historie van de discussie.

In het Burgemeestersblad hebben wij een interview opgenomen met Jef Gabriels, burgemeester van Genk. Hij gaat in op de praktische consequenties van de strafbaarstelling van overheden, zoals die in België reeds is doorgevoerd. "De meest in het oog springende situatie is de recente casus van mijn collega-burgemeester in Damme. Er was een ongeval gebeurd op een slecht verlicht kruispunt, nadat ter plekke geen voorrang was verleend. Iemand was daarbij dodelijk verongelukt. De burgemeester is aangeklaagd, omdat hij immers degene is die veiligheid in zijn portefeuille heeft. In beroep werd de burgemeester tot drie maanden voorwaardelijk veroordeeld; globaal werd zijn verantwoordelijkheid groter geacht dan van degene die het verkeersmisdrijf had gepleegd", aldus Gabriels. Klik hier voor het interview.
 

21 september 2007
NGB/Wouter Jong

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

naar vorige weblog

 

U bent hier

<div></div>