04/07 Nieuwe middelen, nieuwe mogelijkheden

In de nieuwste Veiligheidsregio, de informatiekrant van het Veiligheidsberaad, gaat de IOOV in op de aandachtspunten voor de komende jaren. "Informatiemanagement is absoluut het belangrijkste dat veiligheidsregio's te doen staat", aldus de IOOV (pag 6). In lijn daarmee zijn tal van regio's waar het NGB over de vloer komt bezig met het in stelling brengen van de informatiemanager. Deze manager moet ervoor zorgen dat de informatie van de buitenwereld binnen de muren van het gemeentehuis worden gebracht, om te voorkomen dat binnen diezelfde muren besluiten worden genomen waar de buitenwereld niets mee kan.

Een middel dat prima is toe te passen in het kader van informatiemanagement is Twitter, dat zich de afgelopen week heeft bewezen bij grote branden in het centrum van Deventer, een campingwinkel in Heerhugowaard, een shoarmazaak in Volendam, de stroomstoring in Doetinchem, de moord op Sjoerd Kooistra, de perikelen in de file op de A12 en de heidebrand in Geldrop. Tijdens crises kunnen de twitterberichten live worden gevolgd. bijvoorbeeld via Twirus. Na afloop kunnen berichten worden geanalyseerd en teruggelezen, bijvoorbeeld via Twapperkeeper over het ongeluk op de A12, de heidebrand of de grote brand in Volendam.

Het grappige is dat de informatiemanager door Twitter eigenlijk al bestaat. Alleen is de informatiemanager niet in dienst van de gemeente, maar is het collectief van gebruikers een informatiemanager. Want bij de hierboven genoemde crises bracht de twittergemeenschap op een wikipedia-achtige manier de informatie al bij elkaar. Het werd als het ware op een presenteerblaadje aangeboden, waarna de gemeente kon afwegen wat de betekenis van de info was voor de beheersing van de crisis. Niet alleen brachten willekeurige mensen stukjes informatie bij elkaar, zij corrigeerden elkaar ook als het om ongefundeerde geruchten ging. Zo werd bij de dood van Sjoerd Kooistra het bericht dat het om moord zou gaan in twijfel getrokken, omdat de reputatie van de brenger van dat nieuws discutabel was. Toen bij de heidebrand bekend werd dat een noodverordening was afgekondigd, stond de noodverordening zelf nog niet online. Maar twitteraar Rob Aarts was in de buurt van de afzetting en bleek zo aardig om een foto van de verordening met de andere gebruikers te delen.

Als informatiemanagement volgens de IOOV als het meest cruciale onderdeel van de crisisbeheersing wordt gezien, lijkt het mij een logische stap om op dit vlak de handen ineen te slaan. Omdat het volgen van de informatiestromen in principe door iedereen kan worden gedaan en vrijwel niet is gebonden aan een werkplek in de getroffen gemeente, zou dat zelfs landelijk kunnen worden opgepakt. Net zoals de website crisis.nl nu voor alle gemeenten beschikbaar is.

Wat mij betreft zou de informatie in een wikipedia-achtige omgeving kunnen worden teruggekoppeld. Op een site waarin twitterberichten worden afgetapt en professionals en niet-professionals eigen informatie kunnen toevoegen. Voor burgers is dan doorlopend een website beschikbaar waar de laatste informatie staat, al dan niet gesorteerd naar geruchten, feiten en ontwikkelingen. Het klinkt nu wellicht nog als toekomstmuziek, maar het kennisniveau buiten de vier muren van het gemeentehuis is zo hoog, dat informatiemanagement erbij gebaat is om daar gebruik van te maken. If you cannot beat them, join them. 

4 juli 2010
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
Lees hier de bundel "Als het op communiceren aankomt" waarbij het NGB ook stilstaat bij de kracht van Wikipedia-achtige instrumenten. 

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren. Reacties kunnen desgewenst op de website worden geplaatst. 

Reacties

Frank Vergeer Helemaal eens met de schrijver van dit stuk. In het twittertijdperk bestaat niet zoiets als ‘de enige echte waarheid’. Burgers en professionals creëren met elkaar een nieuwe werkelijkheid tijdens een crisis en die werkelijkheid is er niet een van ‘kennis is macht’, maar eerder iets van ‘kennisdelen is machtsverheffen’. Een ieder percipieert een crisis op zijn eigen manier. Hoe mooi is het dan om al die percepties naast elkaar te leggen en zo een gedeeld beeld krijgen van de gepercipieerde werkelijkheid van de crisis. Op die wijze kunnen bestuurders daar hun eigen conclusies aan verbinden (daarbij geholpen door communicatiestrategen) en hoe zij vervolgens de samenleving tegemoet treden in hun rol als boegbeeld en burgervader. (05-07-2010)

naar vorige weblog 

 

 

 

 

U bent hier

<div></div>