14/05 Slachtoffer Volg Systeem

Een bekend voorval uit de vuurwerkramp is de situatie, waarin burgemeester Jan Mans de vraag van een Duitse journalist over het aantal slachtoffers voorgeschoteld krijgt. De journalist zag tachtig lijkwagens rijden, daar waar de burgemeester sprak over rond de twintig doden. In het boekje ‘De vuurwerkramp van Enschede’ gaat Jan Mans in op de situatie: ’dat kwam doordat ze, telkens als er een lijkauto langskwam, dachten dat het om een stoffelijk overschot ging. Maar die lijkauto’s reden ook om lichaamsdelen af te voeren.’

De verwarring over aantallen slachtoffers is niet verwonderlijk als je weet dat in de rampenbestrijding en crisisbeheersing diverse geneeskundige instanties een rol spelen: van ziekenhuizen, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, ambulancediensten, het Rode Kruis, huisartsen tot instellingen in de geestelijke gezondheidszorg die zijn belast met psychosociale opvang en nazorg. Al deze organisaties gezamenlijk vormen in opgeschaalde situaties de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR).

Op dit moment draait in de Veiligheidsregio Utrecht de pilot van het Slachtoffer Volg Systeem. Deze systematiek zorgt voor snel en helder inzicht in de status en locatie van slachtoffers tijdens en na een ramp. Het Slachtoffer Volg Systeem is een onderdeel van het programma Geneeskundige Bestuurlijke Informatievoorziening (G-BIV). Dit programma stelt de GHOR en haar partners (in crisistijd) in staat om op een betrouwbare en voorspelbare manier onderling informatie uit te wisselen.

Het programma Geneeskundige Bestuurlijke Informatievoorziening steunt regionale initiatieven om deze te laten uitgroeien tot landelijke systemen. Op het gebied van de geneeskundige informatievoorziening worden dit jaar o.a. de volgende system(atiek)en opgeleverd:

Eénheid in informatie draagt bij aan meer eenheid in de geneeskundige organisatie tijdens ongevallen en rampen. En dat spaart kostbare tijd, in tijden waar elke seconde telt. Slachtoffers worden sneller geholpen en ook de informatie naar indirect betrokkenen wordt hierdoor geoptimaliseerd.

Voor burgemeesters betekent een voorziening als het Slachtoffer Volg Systeem een steun in de rug om snel en adequaat familie en bekenden te informeren over het lot en de verblijfplaats van hun dierbaren tijdens en na een ramp. Richting de media en overige betrokkenen betekent het vooral dat er minder lang verwarring zal ontstaan over het exacte aantal doden.

14 mei 2008
NGB/Roy Johannink

 
Reageren?

Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

 

Verder lezen?
Lees hier het interview met Jan Mans, oud burgemeester in Enschede, over zijn ervaringen met de Vuurwerkramp.

 

naar vorige weblog 

 

U bent hier

<div></div>