06/04 Burgemeestersgame: acht dilemma's in 15 minuten

Sinds twee jaar participeert het Nederlands Genootschap van Burgemeesters in een project van TNO, Thales/T-Xchange en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht om serious gaming te benutten in het veiligheidsdomein. Serious gaming is meer dan een spelletje. Via een computersimulatie krijgen burgemeesters een ingewikkeld crisisscenario voorgeschoteld. In vijftien minuten moeten ze beslissingen nemen over acht dilemma’s. Net als in het echt kunnen de leden van het crisisteam worden gevraagd om advies. Laverend door positieve en afwijzende adviezen zoekt de burgemeester zijn weg door de crisis.

De crux van de game zit 'm in het ontrafelen van een scenario in bestuurlijke dilemma's. En in veel gevallen blijken tijdens crises vooral operationele beslissingen te moeten worden genomen. De bestuurlijke dilemma's zijn dan op een hand te tellen. Afgezien van de vraag of er moet worden geëvacueerd of niet. Al heeft ook dat dilemma een beperkte relevantie; want welke burgemeester zal tegen het advies ingaan als het volledige beleidsteam hem/haar adviseert om te gaan evacueren?

In de te ontwikkelen bestuurlijke scenario's wordt niet alleen teruggevallen op de eigen ervaringen die het NGB heeft opgedaan bij de crisisondersteuning. Ook wordt kennis benut die in de regio's aanwezig is. Zo is een scenario over een neo-nazi bijeenkomst doorontwikkeld op basis van een scenario van de Hulpverleningsdienst Groningen. Met de veiligheidsregio Zeeland wordt op dit moment hard gewerkt aan het opzetten van een bestuurlijke game rond kernongevallen, ter voorbereiding op een oefening later dit jaar.

Op dit moment heeft het NGB input geleverd en meegeschreven aan de bestuurlijke dilemma's in de volgende scenario's:

  • gezinsdrama,
  • stroomstoring,
  • zedendelinquent,
  • geruchtmakende moord,
  • neo-nazi bijeenkomst,
  • hoogwater,
  • windhoos.

Komende vrijdag mogen ook de studenten van de opleiding Master of Crisis and Public Order Management de game 'ondergaan'. Wij zijn benieuwd hoeveel studenten zich in de game blijken te ontpoppen tot potentiële burgemeesters.

In het nieuwe Burgemeestersblad is een artikel opgenomen over de Burgemeestersgame. Klik door om het artikel te downloaden.

6 april 2011
NGB/Wouter Jong

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren. Reacties kunnen desgewenst op de website worden geplaatst. 

naar vorige weblog 

 

 Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>