09/08 Rellen in Engeland. Riotcleanup!

Met de huidige rellen in de Londense wijken in het achterhoofd denken we in Nederland al snel aan de situatie in de Graafse Wijk in Den Bosch en de rellen in Ondiep in Utrecht. In een interview met toenmalig burgemeester Brouwer vertelde ze hoe de wijk werd afgegrendeld van de buitenwereld, toen bleek dat er tal van mensen van buiten de wijk op de rellen afkwamen. De politie voorkwam dat deze ´reltoeristen´ de rellen verder aanwakkerden, waarna de situatie na een aantal turbulente dagen weer de-escaleerde.

In Engeland vindt op dit moment de de-escalatie op een andere manier plaats. Het zijn de wijkbewoners zelf die het heft in eigen hand nemen. Via het twitteraccount @riotcleanup worden mensen gemobiliseerd om samen de schade te herstellen en de rommel op te ruimen.

Het is een indruwekkend voorbeeld van het gebruik van social media. Met behulp van social media zijn burgers in staat om medeburgers te activeren. In korte tijd mobiliseren zij elkaar om samen met de overheid een crisissituatie weer te normaliseren.

9 augustus 2011
NGB/Wouter Jong

 

naar vorige weblog 

 

 Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>