06/03 Rampenspirit. Zorg voor de geest

Afgelopen week bracht Impact, het kenniscentrum voor psychosociale nazorg, een update uit van de publicatie "Rampenspirit". Deze handreiking is gericht op de rol van de geestelijk verzorger als netwerkpartner in zowel de acute fase als de nafase van een ramp of grootschalige calamiteit.

Rampenspirit geeft een mooie handreiking hoe de geestelijk verzorger kan aanhaken bij de (gemeentelijke) crisisbeheersings- en rampbestrijdingsprocessen. Daarbij heeft de handreiking ook oog  voor de speciale positie van geloofsgemeenschappen en de scheiding van kerk en staat: contacten dienen ter verwezenljiking van niet-geloofsgebonden overheidsdoelen (pag 62). Geestelijk verzorgers zijn vanuit die optiek altijd aanvullend op de maatregelen die een overheid geacht wordt te nemen op basis van de Wet Veiligheidsregio's, waar de gemeentelijke deelprocessen bij de overheid zijn belegd in artikel 2 sub b.

Ook al zullen het vooral de aanvullende taken zijn die bij geloofsgemeenschappen kunnen worden ondergebracht, dat laat onverlet dat geloofsgemeenschappen van grote meerwaarde kunnen zijn in de acute fase en nafase van een crisis of ramp. Denk aan specifieke, cultuurspecifieke rouw- of herdenkingsgewoonten, het bieden van een luisterend oor en het handhaven van een aanspreekpunt, lang nadat een Informatie- en Adviescentrum van de gemeente weer is afgebouwd.

De update 'Rampenspirit: zorg voor de geest' is te bestellen door een email te sturen aan Impact.

Tevens zijn op de website van Impact de digitale versie van 'Rampenspirit: zorg voor de geest' en de bijbehorende checklist en quicklist te downloaden.

6 maart 2011
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
Lees hier de publicatie Rampenspirit (PDF)

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren. Reacties kunnen desgewenst op de website worden geplaatst. 

naar vorige weblog 

 

 Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>