Webinars

Kennis en inzicht binnen de bestuurskunde en politicologie theorie ontwikkelen zich snel. Heeft u altijd al meer willen weten over nieuwe en klassieke bestuurskundige en politicologische inzichten?

Op verzoek van het NGB organiseert Berenschot een digitale collegetour met capita selecta waarin telkens een actueel, relevant of groot theoretisch perspectief praktisch wordt toegelicht. Sommige colleges gaan over een klassieke theorie en wat deze theorie vandaag de dag het lokale openbaar bestuur betekent. Andere colleges gaan over nieuwe kennisontwikkelingen: waar zijn we recent achter gekomen en wat betekent dit nieuwe inzicht in de bestuurlijke praktijk? In totaal bestaat de collegetour uit 5 webinars die los van elkaar te volgen zijn. Burgemeesters ontvangen per webinar een aparte uitnodiging in de mail. De 5 geselecteerde onderwerpen voor 2021 zijn:

Webinarreeks bestuurskundige en politicologische inzichten

 •   1. De rechtsstaat - prof. dr. Henk Addink (Universiteit Utrecht)

  De rechtsstaat biedt het kader en de instrumenten om op een constructieve manier een rol te spelen in het openbaar bestuur. Tegelijkertijd heeft het concept rechtsstaat iets ongrijpbaars en
  veelomvattends.

  In het dagelijks spraakgebruik wordt het soms gezien als een set aan regels, waar vooral rechters, advocaten en andere juristen drukdoende mee zijn. Soms wordt deze set aan regels zelfs negatief geduid: als beperkend voor de handelingsvrijheid van het bestuur. Tegelijkertijd wordt in het spraakgebruik de rechtsstaat ook verbonden met fundamentele thema’s als rechtvaardigheid, gelijkheid en mensenrechten. En specifiek voor burgemeesters wordt de rechtsstaat ook geassocieerd met thema’s als ondermijning en integriteit. Dit college geeft verdieping in de rechtsstaat, specifiek gericht op burgemeesters.

  Praktisch

  De 5 digitale colleges worden door het jaar heen gepland op donderdagmiddagen van 16:00 tot 18:00 uur. De data worden op een later moment bekend gemaakt. U ontvangt later per e-mail een uitnodiging met een meer uitgebreide introductie van het onderwerp en de vraag tot inschrijving. De colleges zijn ‘los’ te volgen. Er is geen opbouwende structuur in het aanbod, dus u kunt ook één of twee colleges bijwonen.

  Data
  • Op donderdag 1 april  van 16.00 - 18.00 uur is het eerste college met prof. dr. Henk Addink over de rechtsstaat. 
 •   2. Structuren in de samenleving - prof. dr. Caspar van den Berg (Rijks Universiteit Groningen)

  Nederland werd een post-verzuilde samenleving sinds de jaren ‘60: er kwam meer individuele keuzevrijheid, de economie globaliseerde en er vond een Europeanisering van het openbaar bestuur plaats.

  Inmiddels zien we politieke versplintering, klassieke middenpartijen die krimpen en nieuwe maatschappelijke groepen zoals de ‘anywheres and somewheres’. De samenleving lijkt nu uit bubbels te bestaan. Wat betekenen deze nieuwe bubbels voor het gevoel van zeggenschap, voor de verbinding met een cultuur en identiteit? Wat betekenen de nieuwe bubbels voor het handelen van het lokale bestuur? Dit college geeft inzicht in wat de nieuwe maatschappelijke orde betekent voor het lokale bestuur.

  Praktisch

  De 5 digitale colleges worden door het jaar heen gepland op donderdagmiddagen van 16:00 tot 18:00 uur. De data worden op een later moment bekend gemaakt. U ontvangt later per e-mail een uitnodiging met een meer uitgebreide introductie van het onderwerp en de vraag tot inschrijving. De colleges zijn ‘los’ te volgen. Er is geen opbouwende structuur in het aanbod, dus u kunt ook één of twee colleges bijwonen.

 •   3. Uitnodigend bestuur - prof. dr. Arwin van Buuren (Erasmus Universiteit Rotterdam)

  Een actieve samenleving vraagt om een ander type lokaal bestuur. Uitnodigend bestuur gaat over hoe gemeenten beter inwoners kunnen uitnodigen om te participeren en/of het juiste klimaat
  kunnen creëren voor activiteiten in en initiatieven uit de samenleving.

  Uitnodigend bestuur is een van de mogelijke antwoorden op de vraag hoe een overheid zich tot het zelforganiserend vermogen in de samenleving wil en kan verhouden. Dit college geeft een nieuw perspectief op besturen in een actieve samenleving.

  Praktisch

  De 5 digitale colleges worden door het jaar heen gepland op donderdagmiddagen van 16:00 tot 18:00 uur. De data worden op een later moment bekend gemaakt. U ontvangt later per e-mail een uitnodiging met een meer uitgebreide introductie van het onderwerp en de vraag tot inschrijving. De colleges zijn ‘los’ te volgen. Er is geen opbouwende structuur in het aanbod, dus u kunt ook één of twee colleges bijwonen.

 •   4. Het creëren van publiek waarde - Albert Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden)

  De gemeente als ‘eerste overheid’ trekt zich langzaam terug uit het publieke domein. Burgerinitiatieven en bedrijven kunnen daardoor van alles overnemen.

  Gemeenten die steeds vaker te maken krijgen met burgers en bedrijven die zelf de publieke zaak vormgeven, moeten daar een antwoord op weten te formuleren. Daar ligt een ‘waarderingsvraagstuk’ aan ten grondslag: wat is de publieke waarde van partijen die iets voor de ‘publieke zaak’ doen? Dit college geeft een verfrissend perspectief op hoe te werken aan publieke waarde.

  Praktisch

  De 5 digitale colleges worden door het jaar heen gepland op donderdagmiddagen van 16:00 tot 18:00 uur. De data worden op een later moment bekend gemaakt. U ontvangt later per e-mail een uitnodiging met een meer uitgebreide introductie van het onderwerp en de vraag tot inschrijving. De colleges zijn ‘los’ te volgen. Er is geen opbouwende structuur in het aanbod, dus u kunt ook één of twee colleges bijwonen.

 •   5. Het sociaal contract - prof. dr. Gabriël van den Brink (Vrije Universiteit Amsterdam)

  Wanneer een samenleving schreeuwt om gemeenschapszin, hoe geven we vorm aan die gemeenschapszin? Het sociaal contract geeft perspectief.

  Het sociaal contract is meer dan (expliciet) dan wetten en regels, het is juist impliciet en gaat ook over onderling vertrouwen, beschaving, betrokkenheid of gelijkwaardigheid. Dit college gaat in op de vraag wat er moet gebeuren om het sociale contract te vernieuwen of weer te doen herleven. Wat is de rol van het lokale openbaar bestuur, en specifieker: de rol van de burgemeester, om het sociale contract weer betekenis geven? Dit college geeft: een fundamentele verdieping van het sociale contract.

  Praktisch

  De 5 digitale colleges worden door het jaar heen gepland op donderdagmiddagen van 16:00 tot 18:00 uur. De data worden op een later moment bekend gemaakt. U ontvangt later per e-mail een uitnodiging met een meer uitgebreide introductie van het onderwerp en de vraag tot inschrijving. De colleges zijn ‘los’ te volgen. Er is geen opbouwende structuur in het aanbod, dus u kunt ook één of twee colleges bijwonen.