Webinars

Kennis en inzicht binnen de bestuurskunde en politicologie theorie ontwikkelen zich snel. Heeft u altijd al meer willen weten over nieuwe en klassieke bestuurskundige en politicologische inzichten?

Op verzoek van het NGB organiseert Berenschot een digitale collegetour met capita selecta waarin telkens een actueel, relevant of groot theoretisch perspectief praktisch wordt toegelicht. Sommige colleges gaan over een klassieke theorie en wat deze theorie vandaag de dag het lokale openbaar bestuur betekent. Andere colleges gaan over nieuwe kennisontwikkelingen: waar zijn we recent achter gekomen en wat betekent dit nieuwe inzicht in de bestuurlijke praktijk? In totaal bestaat de collegetour uit 5 webinars die los van elkaar te volgen zijn. Burgemeesters ontvangen per webinar een aparte uitnodiging in de mail. De 5 geselecteerde onderwerpen voor 2022 vindt u hieronder. 

U ontvangt per webinar een aparte uitnodiging per e-mail. De webinars zijn enkel toegankelijk voor burgemeesters. 
Aanmelden voor de webinars kan hier. (u dient hiervoor ingelogd te zijn)

Webinarreeks bestuurskundige en politicologische inzichten

 •   1. Ethiek van beleid en organisaties
  Ieder beleid zegt iets over de ethiek van dat beleid en van de organisatie die het beleid maakt en uitvoert. Maar wat dat beleid dan precies zegt over ‘de opvatting van het goede’ in specifieke situaties blijft te vaak onbesproken.

  Dit wordt mede beïnvloed door de trend van technocratisering: beleidsmakers beslissen steeds meer aan de hand van adviezen van deskundigen. Wat betekent deze trend voor het ontwikkelen of in stand houden van ethische normen? Wanneer mag je er als bestuurder vanaf wijken? Het is belangrijk om de ethiek (weer) het beleid en de organisaties intrekken. De ethiek biedt namelijk handvatten om de meerduidigheid van morele kwesties aan het licht te brengen en vervolgens toch tot beslissingen te komen. De vraag is uiteraard: hoe trekken we de ethiek (weer) de publieke organisaties in?

  Praktisch

  De 5 digitale colleges worden door het jaar heen gepland op donderdagmiddagen van 16:00 tot 18:00 uur. De data worden op een later moment bekend gemaakt. U ontvangt later per e-mail een uitnodiging met een meer uitgebreide introductie van het onderwerp en de vraag tot inschrijving. De colleges zijn ‘los’ te volgen. Er is geen opbouwende structuur in het aanbod, dus u kunt ook één of twee colleges bijwonen.

 •   2. De terreurspiraal / Veiligheid, vrede en verhoudingen in de lokale samenleving
  Wat moeten we weten over internationale conflicten, terrorisme en de aanpak daarvan? Op wat voor een manier beïnvloeden deze gebeurtenissen ‘ver weg’ ons toch ‘van heel dichtbij?’ De afgelopen jaren hebben we, als land met onze instituties, organisaties en mensen, veel geïnvesteerd in veiligheid, vaak ook ten koste van burgerlijke vrijheden. Maar wat hebben de afgelopen twee decennia van investeren in veiligheid met ons gedaan?

  Is er een weg uit wat heet ‘de terreurspiraal’ waarin terrorisme en terrorismebestrijding constant om elkaar heen dansen? Ook op lokaal niveau spelen de termen orde en veiligheid grote rollen. Wat hebben internationale conflicten en de terreurspiraal voor invloed op ons lokale leven? En hoe kunnen we een betekenisvol nieuw perspectief op veiligheid en vrede ontwikkelen?

  Praktisch

  De 5 digitale colleges worden door het jaar heen gepland op donderdagmiddagen van 16:00 tot 18:00 uur. De data worden op een later moment bekend gemaakt. U ontvangt later per e-mail een uitnodiging met een meer uitgebreide introductie van het onderwerp en de vraag tot inschrijving. De colleges zijn ‘los’ te volgen. Er is geen opbouwende structuur in het aanbod, dus u kunt ook één of twee colleges bijwonen.

 •   3. De digitale wereld
  Ons leven wordt steeds meer digitaal: we zetten alles online en kinderen die nu opgroeien staan vanaf hun geboorte vaak al op het web. De scheidslijn tussen online en offline wordt steeds dunner, niet in de minste plaats door een 1,5 jaar (meer) online werken, communiceren en leven. Wat doet deze alomvattende digitalisering met ons en onze kinderen?

  De digitale wereld creëert allerlei nieuwe mogelijkheden maar kent ook allerlei schaduwzijden. Is het wel goed voor ons dat we constant naar elkaar kijken? Kunnen we al die platformen, bedrijven en Artificial Intelligence (AI) wel vertrouwen met belangrijke beslissingen om het goede te doen? Wat moeten we weten over digitalisering in brede zin om ons minder te laten verassen of meeslepen

  Praktisch

  De 5 digitale colleges worden door het jaar heen gepland op donderdagmiddagen van 16:00 tot 18:00 uur. De data worden op een later moment bekend gemaakt. U ontvangt later per e-mail een uitnodiging met een meer uitgebreide introductie van het onderwerp en de vraag tot inschrijving. De colleges zijn ‘los’ te volgen. Er is geen opbouwende structuur in het aanbod, dus u kunt ook één of twee colleges bijwonen.

 •   4. De verdraagzame en weerbare democratie
  Onze democratie draagt de ingrediënten voor haar eigen vernietiging in zich. Sommige partijen die democratisch aan de macht komen, willen de democratie die ze in het zadel heeft geholpen expliciet of impliciet afschaffen. Democratie en rechtsstaat kunnen met elkaar in conflict komen.

  Willen of moeten we een antidemocratische partij accepteren, die tot stand is gekomen binnen het democratisch bestel? Het wordt vaak als ondemocratisch gezien als je het besluit van de meerderheid niet respecteert. Maar sommige uitkomsten kunnen we moeilijk tolereren in een democratie. Aan een weerbare democratie moet je grenzen stellen, maar welke en hoe?

  Praktisch

  De 5 digitale colleges worden door het jaar heen gepland op donderdagmiddagen van 16:00 tot 18:00 uur. De data worden op een later moment bekend gemaakt. U ontvangt later per e-mail een uitnodiging met een meer uitgebreide introductie van het onderwerp en de vraag tot inschrijving. De colleges zijn ‘los’ te volgen. Er is geen opbouwende structuur in het aanbod, dus u kunt ook één of twee colleges bijwonen.

 •   5. Conflict, demonstraties en consensus
  Demonstraties ontstaan op de breuklijnen van de maatschappij: altijd is er wel sprake van een politieke of sociale kloof die tot onvrede leidt. Hoe kunnen we demonstraties beter begrijpen, waarom zijn ze zo belangrijk en wat kan of moet het openbaar bestuur ermee?

  Demonstreren is een vorm van communiceren. Het is in essentie een vorm van politiek gedrag, een uiting van een opvatting, onvrede of bezorgdheid. Protest is van alle tijden, maar beweegt wel mee met de tijdgeest. Op dit moment is er sprake van relatief geordende demonstraties (in plaats van rellen) en we zien nieuwe vormen van online protest opkomen. Hoe kunnen we ons het beste verhouden tot veranderende dynamiek? Hoe kun je als burgemeester je op een goede manier verhouden tot demonstraties?

  Praktisch

  De 5 digitale colleges worden door het jaar heen gepland op donderdagmiddagen van 16:00 tot 18:00 uur. De data worden op een later moment bekend gemaakt. U ontvangt later per e-mail een uitnodiging met een meer uitgebreide introductie van het onderwerp en de vraag tot inschrijving. De colleges zijn ‘los’ te volgen. Er is geen opbouwende structuur in het aanbod, dus u kunt ook één of twee colleges bijwonen.