Dilemmalogica - uitvoering A

  ,

Dillemmalogica toepassen om écht contact te maken. Bij omstreden kwesties hebben burgers en ondernemers in de eerste plaats behoefte aan erkenning van hun zorgen.

Wie onderliggende drijfveren herkent en weet aan te spreken, ontdekt waar het écht omgaat en waarin common ground schuilt. Dilemmalogica is een hulpmiddel dat bij de Rijksvoorlichtingsdienst werd geïntroduceerd om actieve openbaarheid te bevorderen. Dat helpt eigen doelen en overwegingen anders te presenteren. Toepassingen van dilemmalogica bij kabinetsopgaven en in lokale situaties maken duidelijk dat het in essentie aankomt op écht contact maken: slaag je er als bestuurder (en publieke professional in bredere zin) in om je eigen voornemen of voorkeur op te schorten ten gunste van wat die groep burgers of ondernemers nodig hebben om niet af te haken?

Inhoud

U oefent in deze workshop met Guido Rijnja van de Rijksvoorlichtingsdienst, aan de hand van bestuurlijke ervaringen en uw casuïstiek. In dit programma wordt eerst gestart met de inventarisatie van de dilemma’s in de praktijk waar de deelnemers mee te maken hebben. Vervolgens wordt de dilemmalogica geïntroduceerd. Met de groep gaat u aan de slag om de dilemmalogica toe te passen op de eigen cases, daarna zal dit toegepast worden in twee- of
drietallen. De workshop wordt afgesloten met een nabespreking en de “lessons learned”. 

Resultaat

  • U slaagt erin dilemma’s te erkennen en zo dieper te steken dan primaire standpunten;
  • U heeft een bredere blik en bent bereid andere zienswijzen onder ogen te zien;
  • U kunt nieuwe perspectieven vinden en hierdoor verdere stappen zetten.