Vakatelier 2021

 

Thematische intervisie. In het Vakatelier werkt een groep (12 tot 15) deelnemers met elkaar aan onderwerpen en dilemma’s die de kern van ‘het burgemeestersvak’ raken.

Deze vorm van thematische intervisie stelt deelnemers in staat gezamenlijk ‘het vak’ te verkennen aan de hand van persoonlijke visies, ervaringen en casuïstiek. Iedere bijeenkomst start met een korte inhoudelijke verdieping aan de hand van bijvoorbeeld een mini-college (door een externe deskundige), gevolgd door een deel thematische intervisie waarin deelnemers met behulp van verschillende werkvormen reflecteren op hun persoonlijk handelingsrepertoire en invulling van ‘het vak’.

Inhoud

In het Vakatelier 2021 richten we ons op de verschillende rollen van de burgemeester en de persoonlijke invulling ervan. Het vinden van een balans in de vele rollen is niet gemakkelijk, de verwachtingen waar een burgemeester mee te maken heeft verschillen per tijd en gebied. En toch is het voor iedere burgemeester de uitdaging telkens weer een balans te vinden tussen de verschillende burgemeestersrollen, die zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de maatschappelijk
en politiek-bestuurlijke omgeving én vooral bij zichzelf als persoon. Voorafgaand aan de eerste sessie vindt met alle deelnemers een korte telefonische intake plaats om verwachtingen, leerdoelen en persoonlijk in te brengen casussen te verkennen, en het programma voor de drie sessies concreet in te vullen.

Resultaat

  • U heeft met collega-burgemeesters intensief gereflecteerd op uw eigen visie en op uw persoonlijke rolinvulling van het vak.