Taal en verhaal

  ,

Het gezag van een burgemeester is van veel factoren afhankelijk - en een daarvan is de wijze waarop een burgemeester het publieke gesprek en debat voert.

Met name bij sterk gepolitiseerde onderwerpen, wordt daarbij het spel van framing en reframing gespeeld. Critici en tegenstanders kunnen - bewust of onbewust - een onderwerp framen en daarmee het verloop van de discussie sterk beïnvloeden. Wanneer een gemeente, professioneel bezien, een goede prestatie heeft geleverd - is het voor de beeldvorming ook belangrijk dat deze goed wordt geframed.

Inhoud

In dit programma worden de volgende vragen beantwoord:

  • Wat is een frame, wat is framing en wat is reframing?
  • Wat zijn patronen in het spel van framing en reframing?
  • Hoe dienen we framing moreel te waarderen?

Ter beantwoording van deze vragen analyseren we een aantal video’s van publieke debatten, waarin frames worden gebruikt en/of discussies worden gereframed. We gaan op zoek naar de onderliggende patronen en expliciteren die. Vervolgens gaan we aan de slag met vraagstukken die de deelnemers zelf aandragen - en proberen we de patronen toe te passen op die vraagstukken.

Resultaat

  • U ziet de patronen in het publieke debat;
  • U ontwikkelt strategieën omdat het debat op een meer gezaghebbenden wijze te voeren.