Speechen om betekenis te geven

  ,

Inwoners vragen van u dat u als onafhankelijk bestuurder betekenis geeft aan actuele ontwikkelingen of vraagstukken.

Het gaat dan over onderwerpen als de sociale of economische ongelijkheid, de zorg voor elkaar, de veranderde omgangsvormen of de voortschrijdende digitalisering en robotisering en de gevolgen voor de werkgelegenheid.

Inhoud

In deze workshop wordt u uitgenodigd uw presentatiemomenten te gebruiken om eigentijdse ontwikkelingen en vraagstukken te duiden. Duiding van ontwikkelingen is noodzakelijk om emoties ruimte en een plaats in de tijd te geven. U respecteert daarmee de heersende gevoelens van de van uw bewoners en kanaliseert angsten en frustraties. Dat mag verwacht worden van de enige lokale bestuurder die boven alle partijen staat en die verantwoordelijk gehouden wordt om de gedachten en gevoelens van alle inwoners te kennen. Hoe kunt u in uw optredens vraagstukken benoemen en deze accepteren én respecteren?
Aan de hand van voorbeelden uit binnen- en buitenland laten wij u ervaren om korte indrukwekkende speeches te geven die een bijdrage leveren aan het behoud van de sociale cohesie in uw gemeente. De kern van een goede speech ligt in de reflecterende vragen die u uw gehoor kunt voorleggen. Speeches die aanzetten tot gesprek. Speeches die bijblijven in hun eenvoud. Speeches die mensen samenbrengen. Het programma omvat een uitgebreide intake waarin u uw ervaringen, verwachtingen en wensen kenbaar kunt maken. Daarnaast krijgt uitleg en instructie over opzet om te komen tot een actuele speech aan de hand van diverse oefeningen op de eerste dag. Tussen de twee bijeenkomsten corresponderen wij met u m.b.t. een actuele opzet voor een speech die betekenis moet geven in uw praktijk. Op de tweede dag delen we ervaringen aan de hand van concrete voorbeelden van de deelnemers. We scherpen vaardigheden aan en wisselen ervaringen uit om tot een verdere verdieping op actuele thema’s te komen.

Resultaat

  • U bent in staat om korte indrukwekkende speeches te geven;
  • U kunt belangrijke maatschappelijke thema’s en gebeurtenissen duiden.