Praktische psychologie

 

Gedrag van mensen herkennen, begrijpen en er naar kunnen handelen. Burgemeesters moeten in verschillende contexten uiteenlopende taken vervullen.

Er wordt veel van hen gevraagd wanneer het gaat om op gepaste wijze te communiceren met een diversiteit aan mensen. Dat vraagt inzicht en kennis van menselijk gedrag in al zijn verschijningsvormen.

Inhoud

In deze workshop biedt een hoogleraar Psychologie u inzichten in zijn vakgebied en in de wijze waarop u deze kunt toepassen in uw bestuurspraktijk. Er is onder andere aandacht voor de volgende aspecten:

  • Socialisatie en ontwikkeling;
  • Persoonlijkheidskenmerken;
  • Emoties en drijfveren;
  • Reputatie en reputatieschade;
  • Vertrouwen en wantrouwen;
  • Keuzes voor bepaald gedrag; en
  • Maatschappelijke factoren die gedrag beïnvloeden en frustraties in de samenleving.

Deze workshop biedt u in de ochtend een wetenschappelijke inleiding vanuit de psychologie. Vervolgens is er ruimte voor discussie, waarin u uw ervaringen afzet tegen de theoretisch ontwikkelde kennis. In de middag wisselt u praktijkdilemma’s af met gespreksoefeningen met een professionele acteur.

Resultaat

  • U heeft kennis van inzichten uit de psychologie;
  • U herkent en begrijpt gedrag van anderen en van uzelf; en
  • U kent de invloed van uw handelen op gedrag van anderen en vice versa.