Mediationskills voor burgemeesters

 

Burgemeesters worden in hun ambt geregeld geconfronteerd met conflicten. Vaak gaat het om burgers, belangengroepen of bedrijven, die in de regelgeving verstrikt zijn geraakt.

Binnen de eigen gemeentelijke organisatie kunnen eveneens interne conflicten ontstaan. Conflicten gaan gepaard met sterke emoties, woede en teleurstelling. Ook in relatie tot de burgemeester, op wie vaak de verwachtingen worden geprojecteerd. Burgemeesters moeten effectief kunnen omgaan met alle facetten van conflicten. Voor veel burgemeesters is de manier waarop zij conflicten hanteren een belangrijke maatstaf voor succes in hun ambt.

Inhoud

Deze opleiding bestaat uit 3 blokken van 2 dagen waarin u kennis neemt van en oefent met de breed toepasbare mediationvaardigheden tijdens een conflict. De mediator heeft een neutrale, maar dynamische houding in conflictsituaties en is in staat om de eisen en emoties van partijen te vertalen in wat zij werkelijk willen zeggen en bereiken. Impliciet ligt aan deze houding ten grondslag dat partijen zelf aan de oplossing voor hun problemen werken. U traint deze vaardigheden in plenaire sessies, u speelt rollenspellen met elkaar en werkt in subgroepen samen. Er wordt gebruik gemaakt van films en demonstraties en er is een focus op de daadwerkelijke conflictsituaties van de deelnemers.

Resultaat

Na afloop van deze opleiding bent u in staat om:

  • Mediationvaardigheden toe passen;
  • Te bevorderen dat partijen op een meer productieve manier omgaan met conflicten en emoties;
  • Onderliggende processen en zaken te benoemen en bespreekbaar te maken;
  • Partijen te helpen zelf creatieve oplossingen aan te dragen; en
  • Om te gaan met de situatie waarin u zelf betrokken bent bij het conflict.

Praktisch

Na afloop is er de mogelijkheid om MfN Registermediator te worden. Kosten hiervoor worden echter niet vergoed uit het Professionaliseringsfonds.