Mediationskills voor burgemeesters

  ,

Burgemeesters worden in hun ambt geregeld geconfronteerd met conflicten. Vaak gaat het om burgers, belangengroepen of bedrijven, die in de regelgeving verstrikt zijn geraakt.

Binnen de eigen gemeentelijke organisatie kunnen eveneens interne conflicten ontstaan. Conflicten gaan gepaard met sterke emoties, woede en teleurstelling. Ook in relatie tot de burgemeester, op wie vaak de verwachtingen worden geprojecteerd. Burgemeesters moeten effectief kunnen omgaan met alle facetten van conflicten. Voor veel burgemeesters is de manier waarop zij conflicten hanteren een belangrijke maatstaf voor succes in hun ambt.

Vaak wordt gedacht dat men conflicten het best kan oplossen door wat slimmer te zijn en zich meer bewust te zijn van de ruimte in regelgeving dan de partijen die betrokken zijn bij het conflict. Dit betekent dat wanneer de burgemeester voor deze methode kiest, hij zich als conflictoplosser behoorlijk in het conflict mengt met zijn eigen ideeën en oplossingen. Hoewel dit in sommige gevallen zeker bijdraagt aan het afhandelen van het conflict, leert de ervaring dat voor een optimale aanpak van conflicten de burgemeester beter een andere weg kan bewandelen. Een weg met minder risico op verdere polarisatie.

Deze route is gebaseerd op de aanpak en de vaardigheden van de mediator tijdens een conflict. De mediator heeft een neutrale, maar dynamische houding in conflictsituaties. Impliciet ligt aan deze houding ten grondslag dat partijen dus zelf aan de oplossing voor hun problemen werken.
De mediator is in staat de eisen en emoties van partijen te vertalen in wat zij werkelijk willen zeggen en bereiken. Hierbij worden de partijen gewezen op hun eigen kracht om uit hun conflict te komen. Misschien wel de grootste waarde van de training Mediationvaardigheden voor burgemeesters is de focus op conflictsituaties, die een persoonlijk risico voor de positie van de burgemeester kunnen inhouden.

Inhoud

Meer dan 200 burgemeesters hebben reeds meegedaan aan deze mediation training.
In deze 6-daagse training:

  • ontwikkelt u specifieke mediationvaardigheden, die breed toepasbaar zijn;
  •  leert u uw persoonlijke valkuilen en dilemma’s in relatie tot conflicten te herkennen en te hanteren;
  • leert u hoe u de regie over een gesprek kunt houden;
  • leert u hoe u machtsverschillen kunt herkennen en hanteren;
  • ervaart u de invloed van de neutrale maar dynamische houding van de mediator;
  • leert u hoe commitment om in conflict te blijven, veranderd kan worden in commitment om het conflict op te lossen.

In plenaire sessies, rollenspellen en het werken in subgroepen traint u deze vaardigheden. Er wordt gebruik gemaakt van films en demonstraties en er is een focus op de daadwerkelijke conflictsituaties van de deelnemers.

Resultaat

U leert in conflictsituaties:

  • te bevorderen dat partijen op een meer productieve manier omgaan met conflicten en emoties;
  • partijen te helpen onderliggende processen en zaken bespreekbaar te maken en hun onderliggende belangen te exploreren;
  • partijen te helpen creatieve opties te verzinnen;
  • hoe om te gaan met de situatie waarin u zelf betrokken bent bij het conflict.

Praktisch

Na afloop is er de mogelijkheid om MfN Registermediator te worden. Kosten hiervoor worden echter niet vergoed uit het Professionaliseringsfonds.