Hoe maakt de burgemeester het verschil?

  ,

Als burgemeester verkeert u in een unieke positie waardoor u de definitie van de situatie kunt beïnvloeden op manieren die andere aanwezigen niet gegeven is.

Tegelijkertijd moet u zelf tot oordelen komen: heeft u genoeg overzicht, wat is het meest passende besluit? Drukte van gesprekken en duizend praktische vragen nopen tot momenten van reflectie die zelden in de agenda verschijnen. Dit programma plant vier van die momenten voor u in. Met ruimte voor vragen als: hoe ga je om met kracht(en) in de samenleving? Diversiteit onder mensen groeit, ook hun mondigheid en acties. We zien identiteitspolitiek, burgerinitiatieven, jeugdproblemen, regeldruk, de wens tot burgerparticipatie. We werken met uw eigen ervaringen en cases uit de actualiteit. In dit programma krijgt u een onderbouwd referentiekader aangereikt waarmee u tot bredere en betere oordelen kunt komen dan u tot nu toe gewend bent. Over de definitie van de situatie, over gedrag van uzelf en de mensen om u heen. U krijgt handreikingen om het resultaat van interventies van te voren in te kunnen schatten.

Inhoud

Deze tijd vraagt om nieuwe paradigma’s. Hoe gaat u daarmee om? Herkent u dat u zelf ook een eigen (vastgezette) kijk op de wereld ontwikkeld hebt? In dit programma gaat u herkennen hoe mensen verschillend in de wereld staan en hoe u die waarnemingen praktisch in gesprekken, op keuzemomenten en in besluitvormingsprocessen kunt gebruiken. We reiken aan hoe u als burgemeester de leefwereld van inwoners en de systeemwereld van de gemeente met elkaar
verbonden krijgt en hoe u een oordeel ontwikkelt of het goed gaat en waar het beter kan. U krijgt zicht op ontwikkelingen in deze tijd en van iets langer geleden, die uw begrip vergroten over wat we nu meemaken. U heeft dit inzicht nodig om te kunnen bepalen wanneer contextgedreven vormen van dienstverlening goed werken en wanneer systemen en regels beter voorop kunnen staan – zoals bijvoorbeeld bij de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Paradigma’s, keuzes, besturen, spanningen, problemen zijn allemaal gebaseerd op (verschillen in) betekenisgeving. U gaat de vormen daarvan herkennen en ervaart hoe u en anderen die gebruiken. U ontdekt hoe de gemeente via besluiten en de manier van werken definities aan inwoners oplegt. Die inzichten komen u van pas in gesprekken, maar ook bij het oordelen over andere organisaties waarmee de gemeente samenwerkt. U gaat begrijpen waarom organisaties niet de kwaliteit leveren of mensen niet doen wat u verwacht. Druk uitoefenen helpt niet; inzicht in de situatie over wat nodig is en hoe u dat tot gelding brengt wel. Dit programma biedt momenten van reflectie, met soms de doordringendheid van een geestelijke marathon, waarmee u overzicht krijgt en u uw eigen vanzelfsprekendheden gaat relativeren. De dagen zijn gebaat bij betrokken deelnemers en lage interventiedruk ‘van buiten’.

Resultaat

  • U krijgt meer overzicht en weet het bestuur van uw gemeente op een hoger niveau te brengen;
  • U krijgt zicht op paradigma’s: hoe die tot uitdrukking komen in de aanpak van problemen, in (raads)vergaderingen, in het college en bij werken en organiseren van de ambtelijke organisatie;
  • U ervaart dat overzicht en procesintelligentie meer impact hebben dan uw (onbewuste) persoonlijke kijk;
  • U gaat in gesprekken andere vragen stellen en effectiever interveniëren.

In een kennismakingsgesprek bespreken we met u het programma, wat u kunt verwachten en welke vragen u graag behandeld wilt zien. Daarna besluit u definitief over deelname.