Intervisie

Intervisie biedt u de kans om met collega’s, in een sfeer van vertrouwen, even los te komen van de dagelijkse praktijk en de reflecteren op uw functioneren als burgemeester.

Hierdoor krijgt u meer inzicht in uw eigen handelen, uw bewuste en onbewuste keuzes. Het bespreken van elkaars casuïstiek geeft inzicht in de eigen vooronderstellingen en oplossingsstrategieën. Intervisie biedt de mogelijkheid om nieuwe keuzes uit te proberen en daar feedback op te krijgen. De samenstelling van een intervisiegroep is belangrijk. Daarom biedt het NGB ook de mogelijkheid om zelf intervisiegroepen te vormen. Dit kunnen bijvoorbeeld burgemeesters van kleine(re) gemeenten zijn, die willen reflecteren op hun rol bij regionalisering of herindelingen.

Ook kan gedacht worden aan burgemeesterskringen, Initiatiefgroepen, jonge burgemeesters of juist burgemeesters die voor hun pensioen zitten. De intervisiegroepen krijgen een ervaren en professionele begeleider toegewezen die in een eerste bijeenkomst helpt de leerdoelen te formuleren. De groep bestaat uit zes à zeven burgemeesters en bepaalt zelf de frequentie van de samenkomsten, doorgaans eens per twee maanden, gespreid over de periode van een jaar.

Voor burgemeesters in grote steden (>75.000 inwoners) vindt jaarlijks een aparte intervisietraject plaats onder leiding van Henriette Koomans. 

Voor meer informatie of aanmelden: info@burgemeesters.nl