Initiatief

Al vele jaren bestaat 'Het Initiatief', ook wel het 'burgemeestersklasje' genoemd als programma voor startende burgemeesters. Het uitwisselen van ervaringen is een essentieel onderdeel en is er ruimte voor discussie en informatie over actuele thema’s die de burgemeesters raken.

Elk jaar zijn er twee à drie 'klasjes', afhankelijk van de instroom van nieuwe burgemeesters. Het Initiatief bestaat uit vier cursusblokken van twee dagen. In het eerste blok gaat het om de persoonlijke invulling van het ambt, de competenties en sociaal psychologische aspecten die daarbij een rol spelen. In het tweede blok is er een ruime introductie op de OOV-portefeuille. 

Tenslotte komen in de laatste twee cursusblokken eigen keuzes van de deelnemers aan de orde, wordt gekeken naar de persoonlijke ontwikkelplannen en maakt de groep samenwerkingsafspraken. Vaak ontwikkelt een Initiatiefgroep zich tot een ‘jaarclub’ met blijvende, vertrouwde contacten tussen de deelnemers. Voor nieuwe burgemeesters is het Initiatief ‘een must’. Deelname is verplicht om aanspraak te kunnen maken op opleidingen uit het professionaliseringsaanbod.

Nieuw benoemde burgemeesters ontvangen een uitnodiging via het NGB-bureau in het eerste maanden na hun benoeming. Enige maanden ‘inwerkervaring’ als burgemeester is wenselijk om ervaringen te kunnen uitwisselen.