Uitdragen

Maak duidelijk dat u van integriteit bent.

Benoem integriteit geregeld als een belangrijk element van de politieke cultuur die u voorstaat.
Laat in toespraken blijken dat u sterk hecht aan integriteit.

 • Volg eens een training over integriteit of morele oordeelsvorming (via NGB of een andere erkende instelling).
 • Lees ter inspiratie een boek over morele psychologie of over waarden. Bijvoorbeeld:
  - Jonathan Haidt: Het rechtvaardigheidsgevoel (2017)
  - Susan Neiman: Morele helderheid (2010)
  - Leonie Heres: Tonen van de Top. De rol van topambtenaren in het integriteitsbeleid
  (2016). Dit rapport gaat over de impact van ethisch leiderschap.

Stel u open en toegankelijk op.

Nodig mensen uit om hun lastige dilemma’s met u te delen.
Help hen de risico’s en de soorten afwegingen in kaart te brengen.

Er bestaan diverse methodieken die u kunt gebruiken om dilemma’s af te pellen, zoals:

Laat uw eigen gedrag een voorbeeld zijn.

Zorg dat u zelf altijd goed kunt verantwoorden waarom u doet wat u doet en hebt gedaan wat u hebt gedaan.
Onderscheid hierbij zo mogelijk persoonlijke waarden, professionele waarden en waarden in de gemeenten (zie onder Zelfreflectie) en onderzoek welke waarden in het geding zijn.

 • In Waarden van het Nederlands burgemeestersambt (uitgave NGB 2020) staan negen waarden benoemd die leidraad kunnen zijn in het handelen van een burgemeester.
 • In Code goed openbaar bestuur staan de uitgangspunten en waarden waar ieder bestuur zich door zou moeten laten leiden:
  - openheid en integriteit
  - participatie
  - behoorlijk contact met burgers
  - doelgerichtheid en doelmatigheid
  - legitimiteit
  - lerend en zelfreinigend vermogen
  - verantwoording.

Geef duidelijk aan wat niet kan

Wees helder over waar voor u grenzen liggen en ook wat de consequenties zijn als die worden overschreden. Bijvoorbeeld: “Ik doe altijd aangifte bij lekken uit vertrouwelijke bijeenkomsten.” Maar ook kunt u grenzen trekken in het meer grijze gebied, denk aan grof taalgebruik in de raad of belangenverstrengeling.
Zet het ondermijningsvraagstuk ook eens op de agenda van de raad.