Loopbaanoriëntatie

Wilt u tijdig en bewust nadenken over uw volgende carrière stap? Zelf de regie in handen nemen over uw carrière in plaats van afwachten tot er iets op uw pad komt?

Zo’n 30 tot 40 burgemeesters veranderen jaarlijks van gemeente of vertrekken uit het ambt. Velen van hen zijn tot op dat moment met alle energie en gedrevenheid met hun ambt bezig geweest. Hoeveel ruimte is er dan om uzelf vragen te stellen over het verloop van uw loopbaan: wat wil ik nog? Ambieer ik een volgende termijn? Wil ik naar een andere gemeente en wat voor een? Wil ik een heel andere stap, buiten het bestuur, en welke dan? Wat zijn de consequenties voor mezelf en mijn gezin en hoe ga ik daar mee om? Dit zijn vragen waarop in de hectiek van alle dag het antwoord niet zomaar te vinden valt. 

 Loopbaanplus biedt de mogelijkheid om, in alle rust en veiligheid, deze vragen diepgaand te onderzoeken. En om een bewuste keuze te maken over een vervolgstap in uw carrière. Zo pakt en houdt u zelf de regie over uw carrière.

 Deelname partner gewenst, niet verplicht

Voor burgemeesters hebben beslissingen over de carrière direct grote gevolgen voor de privésituatie. Een overgroot deel van de partners heeft tegenwoordig ook een eigen carrière, kinderen willen vaak niet graag verkassen. Uit onze ervaring blijkt dat het meedoen van de partner met een eigen (carrière)doel de slagingskansen voor beiden sterk vergroot. Het meedoen van de partner leidt ook voor beiden tot meer diepgang van het traject. Samen ervoor staan en elkaar ondersteunen in het bereiken van ieders doelen.

Het meedoen van de partner biedt een duidelijke meerwaarde voor beiden, maar is geen verplichting. Vanzelfsprekend zijn alleenstaande burgemeesters, of burgemeesters wier partner niet mee wil of kan doen, ook van harte welkom.

 Wat levert LoopbaanPlus op?

 • U krijgt meer inzicht in waar u staat, wat uw diepere drijfveren zijn en waar uw passie ligt.
 • U ontdekt uw kwaliteiten en uw mogelijke uitdagingen en hoe daaraan te werken.
 • U krijgt inzicht in uw mogelijke dilemma’s en blokkades en handvatten om daar mee aan de slag te gaan.
 • U krijgt zicht op wat u werkelijk wil en waarom.
 • U onderzoekt de carrièremogelijkheden die u heeft en onderzoekt hoe u die uit kan breiden. U stelt een actieplan op en voert dat uit.
 • U leert van de ervaringen van de begeleiders, de collega’s en hun partners. U kunt gebruik maken van het netwerk van de begeleiders, de collega’s en hun partners.

 Centrale vragen

Het traject is opgebouwd rond 5 centrale vragen:

 • Waar sta ik nu, hoe zie ik mezelf?
 • Wat wil ik nu werkelijk?
 • Wat kan er, wat is realistisch?
 • Welke keuzes maak ik, waar ga ik voor?
 • Wat ga ik concreet ondernemen en wanneer?

 Opbouw

Het traject heeft een doorlooptijd van driekwart jaar en bestaat uit een combinatie van persoonlijke begeleiding, zelfreflectie en groepsbijeenkomsten met collega’s en partners.

 1.  Intake (2 uur)
  Na een intensieve kennismaking worden uw vraag en die van uw partner verkend. In dit gesprek onderzoeken we ook hoe het programma aan uw behoeften voldoet.
 2. Uw droom (2-3 uur)
  Aan de hand van een aantal vragen onderzoekt u wat uw droom is. Wat zou u, diep vanbinnen, echt willen als u geen beperkingen zou ervaren? En hoe kunt u dat vertalen naar wat in uw huidige situatie realistisch is en wat u zou kunnen?
 3. Groepsblok 1 (3,5 dagdelen)
  Na een onderlinge kennismaking werkt u verder aan het verdiepen van uw droom en wat die kan betekenen voor u. U maakt gebruik van de ervaring en de feedback van de andere groepsleden. U onderzoekt wat uw keuzes zijn en toetst het realiteitsgehalte.
  De directeur van het genootschap levert op vrijdag avond een inhoudelijke bijdrage over de loopbaanontwikkeling van burgemeesters, gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren.
 4. Zelfonderzoek (totaal +/- 3 tot 4 uur)
  Thuis doet u een denkstijlen scan, de Mindsonar. De uitkomsten laten zien wat uw drijfveren zijn, wat uw kwaliteiten en uw valkuilen. Aan de hand van een aangeleverd format onderzoekt u uw eigen historie en gaat op zoek naar patronen daarin, wat heeft u gevormd tot wie u bent?
 5. Feedback gesprek (2 x 2 uur met lunch tussendoor)
  In een persoonlijk gesprek ontvangt u, samen met uw partner, feedback van de begeleiders op de resultaten van de Mindsonar en de levensloop. Samen onderzoeken we de vraag waar u staat en wat dat betekent voor uw carrièreperspectief en de keuzes die voorliggen.
 6. Actieplan (+/- 2 uur)
  Aan de hand van het voorgaande maakt u keuzes en stelt u een concreet actieplan op en bereidt een presentatie voor. Hiervoor worden de nodige formats aangeleverd.
 7. Groepsblok 2 (3 dagdelen)
  U presenteert uw actieplan in de groep. Iedereen krijgt feedback op zijn of haar actieplan van de andere deelnemers en de begeleiders. We besteden aandacht aan de wijze waarop u zichzelf presenteert.
 8. Terugkomdag (2 dagdelen)
  De vorderingen van uw actieplan worden besproken en zo nodig stelt u uw plannen bij.


Groepsgrootte : De groep zal uit maximaal 12 deelnemers bestaan.

Ervaringen van collega’s
Ongeveer 150 collega-burgemeesters en partners volgden sinds 2006 het LoopbaanPlus traject. Zij hebben concrete positieve effecten ervaren voor het uitoefenen van de huidige functie, carrièreswitches, nevenfuncties, de balans werk-privé en ook het leven na het ambt. Steeds wordt het traject zeer hoog gewaardeerd.

Begeleiding : Het traject wordt begeleid door Mieke Laarakkers en Guus Hustinx van Intens.

Voor aanmelden, meer informatie en de data kunt u contact opnemen met Hilde Westera, directeur NGB