Jaap Pop (Brand Koningskerk Haarlem 23-03-2003)

Samenvatting
Jaap Pop was burgemeester van Haarlem toen drie brandweerlieden omkwamen bij een grote brand in de Haarlemmer Koningskerk. Pop beschrijft hoe hij zich in die eerste uren, dagen en maanden heeft ontfermd over de plaatselijke brandweer. Ook staat hij stil bij de Pikmeer-jurisprudentie en de rol van de gemeente als werkgever van de omgekomen brandweerlieden.

Specifieke lessen

Een aantal specifieke lessen dat in dit interview met Jaap Pop aan de orde komt:

  • Betrek professionals bij de crisisorganisatie om je terzijde te staan bij rampen en crises
  • Neem de tijd om conceptrapporten door te nemen
  • Houdt conceptrapporten zowel technisch als bestuurlijk/juridisch tegen het licht en anticipeer op de impact die de toon van het uiteindelijke rapport zal hebben

Interview
Het complete interview met oud-burgemeester Pop kunt u hier als pdf-document downloaden.

Het interview is ook verschenen in de bundel 'Als het dan toch gebeurt, bestuurlijke ervaringen met crises' door Wouter Jong en Roy Johannink, Enschede, Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing (2007). Deze bundel (ISBN: 90-78228-02-8) is te bestellen à € 19,90 excl. verzendkosten via info@burgemeesters.nl.

U bent hier

<div></div>