Pionieren in participatieland

Pionieren in de participatieland (ISBN 978 94 904 2308 7) telt 168 rijk-geïllustreerde pagina’s, inclusief een nawoord van Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het gezamenlijke boek van Berenschot en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is verkrijgbaar à € 24,99 (incl. verzendkosten) via het digitale bestelformulier op de website van Berenschot.

Inhoud
De participatiesamenleving ontwikkelt zich in veel gemeenten in rap tempo. Dat brengt nieuwe uitdagingen, dilemma’s en ervaringen met zich mee. Hoe verbinden we de wereld binnen het gemeentehuis met de ontwikkelingen daarbuiten? Oftewel hoe kunnen gemeenten de representatieve democratie verbinden met de participatieve democratie? Die vragen staan centraal in Pionieren in participatieland, het boek dat het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en Berenschot hebben uitgegeven.

Participatie, of je het nu wilt of niet, je moet je er als bestuurder mee aan de slag. Dat is de conclusie van een veertigtal gesprekken met ervaringsdeskundigen. Het afgelopen jaar spraken Berenschot-onderzoekers Frederik van Dalfsen en Marijke Synhaeve tientallen burgemeesters en andere betrokkenen bij gemeenten over de ontwikkelende participatiesamenleving. Hoe betrekken gemeentebesturen de inwoners bij ideeën- en besluitvorming? Waar laten gemeenten ontwikkelingen over aan burgers? En slagen gemeenten en betrokken burgers erin om van elkaar te leren en nieuwe stappen te zetten?

Samen met een aantal wetenschappelijke reflecties levert dat in Pionieren in de participatieland een beeld op van een levendige lokale democratie, waar zeker nog niet alles uitontwikkeld is. Er is aandacht voor de uitdagingen en dilemma’s (‘Ik vraag me werkelijk af of Nederlanders wel zoveel tijd en energie over hebben voor de participatiemaatschappij als de overheid kennelijk veronderstelt’), oplossingsrichtingen (‘Het allerbelangrijkste zijn mensen die lef hebben.’) en tips (‘We hebben bestuurders nodig die ruim van geest zijn en van elkaar willen leren.’).

Download hier de inhoud van Pionieren in participatieland (pdf) 

U bent hier

<div></div>