Bureau

De vereniging en het bestuur van het NGB worden ondersteund door het NGB-bureau. Het NGB-bureauteam bestaat uit:

AvH Hilde Westera 7951

Hilde Westera, directeur

Hilde Westera is sinds juni 2019 directeur van het NGB. Zij heeft de dagelijkse leiding van het bureau en is eerste adviseur van het NGB-bestuur. Zij onderhoudt de relaties met de verschillende partners in het openbaar bestuur, waaronder het ministerie van BZK, VNG en de andere beroeps- en belangenverenigingen. Burgemeesters kunnen bij Hilde terecht voor vragen over het openbaar bestuur, integriteit, rechtspositie en meer algemene c.q. persoonlijke onderwerpen rondom het burgemeestersambt.

Voor haar aantreden bij het NGB was zij directeur van het CDA-partijbureau en werkzaam bij de provincie Zuid-Holland, o.a. als beleidsmedewerker en plaatsvervangend kabinetschef van de commissaris van de Koning(in). Tevens was zij enkele jaren ambtelijk secretaris van de Kring van commissarissen van de Koning, een soort NGB maar dan voor CdK's. Hilde begon haar loopbaan als beleidsambtenaar bij de gemeente Wassenaar. Ze studeerde Rechten aan de Universiteit Leiden. 

Joost Keemink

Joost Keemink - Haane, bestuurlijk adviseur Veiligheid & Crisisbeheersing

Joost Keemink - Haane is sinds april 2020 werkzaam bij het NGB als bestuurlijk adviseur veiligheid en crisisbeheersing. Burgemeesters kunnen bij Joost terecht voor advies over een actuele OOV-casus of over andere vragen die het terrein van openbare orde & veiligheid raken; bijvoorbeeld het inzetten van burgemeestersbevoegdheden en crisisbeheersing. Joost onderhoudt de directe contacten met de OOV-partners, waaronder het ministerie van JenV, VNG en Bureau Regioburgemeesters. Ook bezoekt hij elke startende burgemeester in de eerste maanden na zijn of haar aantreden.

Voordat hij bij het NGB kwam was hij o.a. politieman, senior adviseur bij diverse gemeenten en docent-expert integrale veiligheid bij de hogeschool InHolland. Als zelfstandige trainde hij medewerkers van veiligheidsregio's, defensie en gemeenten. Tevens was hij Officier van Dienst & Algemeen Commandant in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en landelijk teamleider van de Slachtoffer Informatiesystematiek (SIS). Joost is Master of Crisis and Public Order Management. Naast zijn huidige werk is hij zo nu en dan werkzaam als coach/trainer en parttime werkzaam bij de politie.

Reineke Ponsioen 7941

Reineke Ponsioen, projectmedewerker Opleidingen

Sinds november 2015 werkt Reineke Ponsioen bij het Genootschap.. Zij houdt zich voornamelijk bezig met het samenstellen van het opleidingsaanbod, het organiseren van de conferenties en het congres voor de burgemeesters en zij ondersteunt de commissie Professionalisering. Daarnaast verzorgt zij samen met Hilde de eindredactie van het Burgemeestersblad.

Hiervoor werkte Reineke als zzp’er in de evenementenbranche, als office manager bij de Alliance Française en was zij werkzaam als ondersteuner binnen diverse overheidsprogramma’s.  

Burgemeesters Kortwijk

Monique Kortwijk, projectmedewerker Ledenadministratie/communicatie

Monique Kortwijk is sinds 2019 werkzaam bij het NGB. Zij voorziet nieuwe burgemeesters van alle informatie over en van het NGB en zet bij hen het Initiatief op de kaart. Monique werkt ook bij de Vereniging van Gemeentesecretaris (VGS) als opleidingscoördinator.

Voordat Monique bij het NGB kwam, werkte zij al langere tijd bij de VGS als bureaumedewerker. Daarvoor was zij 5 jaar als opleidingscoördinator werkzaam bij ROI Opleidingsinstituut. Monique heeft haar studie Facilitymanagement aan de Hanzehogeschool in Groningen afgerond en volgde daarna nog een post-HBO opleiding Bedrijfskunde van 1 jaar aan de THRijswijk.

AvH NBG Maarssen 12 mei 2022 194 v2

Wessel Versteegh, junior adviseur

Wessel is sinds maart 2022 werkzaam bij het Genootschap. In zijn rol als junior adviseur volgt hij de actualiteiten en ontwikkelingen rondom het burgemeestersambt, met als doel bij te dragen aan de versterking van het burgemeestersambt. Daarnaast ondersteunt hij het Genootschap in diverse werkzaamheden.  

Wessel heeft tussen maart en december 2021 als stagiair bij het Genootschap gewerkt. Daarnaast is hij moment op dit moment bestuurskundestudent aan de Universiteit van Tilburg.