OOV-bevoegdheden

Voor meer informatie over de bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid verwijzen wij naar het dossier OOV-bevoegdheden.

U bent hier

<div></div>