11/04 Noodverordening of noodbevel?

In oefeningen komt de vraag nog wel eens aan de orde of een noodverordening of noodbevel afdoende is om de situatie te beheersen. Hoe zat het ook alweer: welke noodbevoegdheid gebruik ik als burgemeester: noodverordening of noodbevel?

De noodverordening richt zich tot aan een grote groep en is vaak van langere duur. Het schenden van de verordening is een overtreding. Een noodverordening moet worden afgekondigd, moet kenbaar worden gemaakt aan de betrokkenen en de gemeenteraad en moet op tijd worden ingetrokken. Volgens de gemeentewet moet de gemeenteraad in de eerstvolgende vergadering de verordening bekrachtigen. Daarmee heeft zij een controlefunctie. Wanneer de gemeenteraad de noodverordening niet bekrachtigt, vervallen de daarin opgenomen voorschriften. 

De noodverordening geldt voor een afgebakend gebied, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • Burgemeesters zetten een noodverordening in om te voorkomen dat er tijdens Oud en Nieuw auto’s worden gestookt op bepaalde plaatsen. 
  • Of om het gebied te ontruimen dat in de risicozone ligt tijdens een bomontruiming. 
  • Of om mensen te weren die van plan zijn een (tegen)demonstratie te houden.

 

Een noodbevel is zwaarder en richt zich specifiek op één of enkele personen. Overtreding van een noodbevel is een misdrijf.

Om de verschillen tussen een noodbevel en een noodverordening te duiden, kan de volgende tabel uit de bundel Als het dan toch gebeurt (2007), gebaseerd op het Twentse Draaiboek Bestuurlijk Handelen (2005), behulpzaam zijn.
 

Noodbevel

artikel 175 Gemeentewet

Noodverordening

artikel 176 Gemeentewet

Gericht tot één of meerdere personen

Gericht op een ieder die er mee te maken krijgt (algemeen verbindend voorschrift)

Na opvolging bevel is rechtstoestand uitgewerkt

Schept een blijvende rechtstoestand

Bekendmaking aan degene(n) tot wie het bevel zich richt; indien mogelijk ook het bevel op schrift uitreiken

Algemene bekendmaking op een door de burgemeester te bepalen wijze (bijv. media, internet, gemeentehuis en politiebureau)

Niet naleving: sanctie artikel 184 Wetboek van strafrecht (misdrijf)

Niet naleving: sanctie artikel 443 Wetboek van strafrecht (overtreding)

Bestuursrechtelijke (marginale) toetsing en Gemeenteraad kan zich achteraf uitspreken over het gebruik.

Bestuurlijke controle: bekrachtiging door gemeenteraad (A); melding aan Commissaris van de Koningin (B); en (straf)rechterlijke toetsing bij geschil (C).

 

 

 

11 april 2008
NGB/Roy Johannink

 

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

naar vorige weblog

 

 

U bent hier

<div></div>