22/02 Grensoverschrijdende hulpverlening

Via NGB-bestuurslid Ina Leppink-Schuitema werden we gewezen op een mooi voorbeeld van internationale samenwerking. De grensoverschrijdende samenwerking bij een grootschalig incident is via divers verdragen geregeld; op lokaal niveau zjin her en der ook de nodige gemeentelijke overeenkomsten gesloten voor bijstand bij ongevallen- en brandbestrijding, zoals bijvoorbeeld tussen de gemeenten Vaals en Aachen. Daar waar geen wederzijdse bijstandsovereenkomst op gemeentelijk niveau zijn gesloten geldt de nationale regelgeving; die bijstand verloopt via de - omslachtige - weg van Buitenlandse Zaken en het NCC.

Voor de brandweer uit Montferland bestonden geen protocollen voor de hulpverlening bij ongevallen over de grens. Getuige het persbericht van de gemeente Montferland, waarin wordt teruggeblikt op een ongeval dat op 6 juli 2008 aan de Duitse kant van de snelweg plaatsvond, belette dat de brandweer gelukkig niet om op een pragmatische manier met de regels om te gaan.

Het persbericht meldt:
"De Nederlandse brandweerploeg was op de terugweg naar de kazerne in ’s-Heerenberg, nadat men even daarvoor een brand had geblust in Beek. Om praktische reden koos men bij die terugweg voor een rit over de Duitse autobaan. Het ongeval was daar juist gebeurd. Verdere  (Duitse) hulpdiensten waren nog niet aanwezig.

Een inzittende was licht en een ander zwaar gewond. De bevelvoerder van de Montferlandse brandweer nam direct het initiatief, alarmeerde de Duitse hulpdiensten en besloot direct te beginnen met de hulpverlening. Uiteindelijk werd de zwaargewonde passagier met een helikopter overgebracht naar een ziekenhuis.

Dezer dagen zijn veel blijken van waardering voor de inzet binnengekomen. De Chefartz van het ziekenhuis Emmerik Rees, de Feuerwehrartz en de dienstdoende Notartz in de Kreis Kleve dankten de brandweer voor de “unproblematische Zusammenarbeit” Men noemt het een voorbeeld hoe praktisch handelen soms boven allerlei protocollen bij grens-overschrijdende samenwerking gaat."  

 

 

 

 

 

Het is daarmee een mooi voorbeeld van een pragmatische manier van werken, waarin de regels de hulpverlening niet belemmeren maar er vooral in de geest van de regels wordt gehandeld.

22 februari 2009
NGB/Wouter Jong

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

naar vorige weblog

U bent hier

<div></div>