26/11 Civiel-militaire samenwerking

De leergang Master of Crisis and Disaster Management vormt onder meer een ontmoetingsplaats voor de verschillende disciplines in rampenbestrijding en crisismanagement. Erik Backus is hoofd bureau Nationale Operaties van het Regionaal Militair Commando Zuid en een groot uitdrager van civiel-militaire samenwerking. Volgens hem is Defensie zich aan het ontwikkelen tot een structurele veiligheidspartner van politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen rampen en gemeenten, maar missen de andere partijen nog wel de kennis over Defensie. Hij geeft een praktijkvoorbeeld:
“Laatst kreeg ik de vraag of ik tweehonderd man kon leveren ter ondersteuning. "Waarom?", vroeg ik. "Om een groot terrein te beveiligen!" Uiteindelijk heb ik acht man geleverd met een onbemand vliegtuig en een mobiel grondradarsysteem in plaats van tweehonderd gevraagde. Het is van groot belang aan te geven wat het 'effect' is wat de aanvrager wil dat Defensie behaalt. Dit geeft Defensie meer keuze mogelijkheden om het gevraagde effect te behalen.”

In de catalogus civiel-militaire samenwerking, een gezamenlijke uitgave van het ministerie van Defensie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, staan meer van dergelijke voorbeelden opgenomen. De publicatie kan voor burgemeesters duidelijk maken welke vormen van bijstand Defensie beschikbaar stelt en wat daarbij de reactietijden zijn. Het zijn de volgende vier vormen:

  • De aanvraag militaire bijstand bij openbare orde handhaving loopt van de burgemeester naar de commissaris, via BZK (LOCC) naar Defensie.
  • De aanvraag militaire bijstand bij strafrechtelijke handhaving loopt van de Officier van Justitie naar het College van PG’s, via het ministerie van Justitie naar Defensie.
  • Op grond van de Wet rampen en zware ongevallen (WRzo) is ook militaire bijstand te vragen. Wanneer snelheid is geboden mag de aanvraag eerst telefonisch, maar dient achteraf alsnog schriftelijke de afhandeling plaats te vinden.
  • Tot slot is militaire steunverlening in het openbaar belang aan te vragen. Dit is steun - niet zijnde militaire bijstand - door de krijgsmacht in situaties waarbij openbare belangen in het geding zijn.

En dan de typisch Hollandse insteek. Niet geheel onbelangrijk zijn de financiële consequenties van militaire bijstand. Bij de aanvraag op basis van de Wrzo betaalt het ministerie van BZK, anders de aanvrager.

De catalogus kan een waardevol hulpmiddel zijn bij de uitwerking van crisisbeheersingsplannen op decentraal en centraal niveau.

26 november 2007
NGB/Roy Johannink

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

Verder lezen?
Meer over civiel-militaire samenwerking is te vinden in het Veiligheidsbericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

naar vorige weblog 

U bent hier

<div></div>