08/11 De meeuwen van Harderwijk en Londen

Vandaag was het Nederlands Genootschap van Burgemeesters aanwezig op twee congressen. Allereerst het Nationale Veiligheidscongres in de Doelen in Rotterdam, waar tout rampenbestrijdend en crisisbeheersend Nederland aanwezig was. In Brussel was het NGB als spreker te gast op een boeiend congres van het Belgische Rampen Identificatie Team (Disaster Victim Identification/DVI). Daar lichtten we de Nederlandse ervaringen toe.

Aanslag Londen...Het NGB stond stil bij de manier waarop in Nederland wordt omgegaan met de belangentegenstelling tussen crisis management enerzijds en het strafrechtelijke proces anderzijds. Idealiter lopen crisis management en strafrecht gelijk op. Maar in veel gevallen is het onontkoombaar dat bij reddingspogingen cruciaal bewijsmateriaal verloren gaat, omdat de reddingsoperatie op de plaats delict plaatsvindt. Of levert een zorgvuldige sectie en identificatie dermate veel vertraging op, dat de onrust onder familie, kennissen en buren blijft groeien en ongewenste vormen aanneemt. Het zijn ervaringen die onder meer in de interviews met burgemeesters Slagman-Bootsma en Meijer naar voren zijn gekomen.

Een van de andere sprekers op het congres was Graham Walker, hoofd van het Britse RIT. Hij stond stil bij de bomaanslagen in Londen. In de hectiek van de dag, met 101.000 telefoontjes, 8.000 vermisten en 52 slachtoffers, moet het Britse RIT zijn werk doen. Het duurt dagen, weken voordat alle lichamen zijn geidentificeerd. Een ongekend zorgvuldige operatie die in de getroffen treinstellen en in de tunnels plaatsvindt. Elk detail wordt onderzocht, om de fatale gebeurtenissen van die dag te kunnen reconstrueren.

Een van de dingen die Walker uit die onwerkelijke dagen sterk is bijgebleven, zijn evenwel de meeuwen. De meeuwen die zich na de explosie van de bus in het hartje van Londen als vanzelf aandienen. Een valkenier moet worden ingeschakeld, om de meeuwen op afstand te houden, resten en bewijs zeker te stellen en de RIT-ers hun werk te kunnen laten doen.

In zijn scriptie 'De meeuwen van Harderwijk' voor de Masters of Crisis and Disaster Management gebruikte onderzoeker Peter Verhallen de 'meeuwen' als aanleiding om nader stil te staan bij de verwerking van schokkende ervaringen van hulpverleners. In het licht van Walkers presentatie lijkt zijn verhaal een universele lading te hebben.

8 november 2007
NGB/Wouter Jong

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

Verder lezen?
De scriptie van Peter Verhallen is te vinden op de website van het NBDC.
Een link naar de Disaster Victim Identification-site van Interpol.
De website van het Centrum voor Politiestudies van de Belgische politie.

naar vorige weblog 

U bent hier

<div></div>