05/11 Scenariodenken

Oliemaatschappij Shell staat bekend om zijn scenariodenken. Scenariodenken bestaat uit het ontwikkelen, vergelijken en anticiperen op mogelijke toekomstscenario's. Om in te kunnen springen op mondiale ontwikkelingen, werkt Shell zogenaamde Global Scenarios uit. Managers van Shell moeten zich in de toekomst in elk van de beschreven scenario’s staande kunnen houden. Dit betekent voor managers dat ze nu reeds moeten kunnen schaken op meerdere borden. En dit simultaan schaken vereist de benodigde competenties van managers.

Tijdens de Masters of Crisis and Disaster Management werd stilgestaan bij de mate waarin we voor de gemeentelijke en regionale crisisbeheersing kunnen leren van de manier waarop Shell scenario’s gebruikt.

Volgens Ewald Breunesse van Shell Nederland BV zijn scenario’s de alternatieve richtingen van de toekomst. De ‘wat als’-vragen staan centraal. De vragen zijn richtinggevend, de antwoorden slechts volgend. De methodiek van het stellen van de ‘wat als’-vraag kan ook gemeenten op weg helpen in de voorbereiding op crises en rampen. Scenario’s kunnen helpen om vooraf de crisisbeheersingorganisatie te testen: indien medewerkers voor bepaalde scenario’s niet de competenties hebben, moeten anderen worden ingezet. Hebben we nagedacht over de verschillende scenario's en zijn we competent om in alle scenario's ons spreekwoordelijke mannetje te staan?

Het werken met scenario’s betekent tevens denken in andere paradigma’s. Door het kenmerkende out of the box denken van scenario’s zijn nieuwe vraagstukken aan de crisisbeheersingorganisatie voor te leggen. Ter illustratie geeft Breunesse een draai aan de gedachte om bij een overstromingscenario de evacuatie centraal te stellen. Wanneer de methodiek van scenariodenken wordt toegepast op overstromingsrisico's, komen de alternatieven prominenter naar voren. Waarom kunnen we een deel van de inwoners niet laten zitten op hun bovenverdieping of in hun flats? Wat moet er gebeuren om dat mogelijk te maken? Wat levert het op? Wat is het effect op de evacuatie van anderen? Wordt de crisis overzichtelijker? Zal sprake zijn van meer of minder (verkeers)chaos?

Scenariodenken dwingt een gemeente om de scenario's verder door te denken. Uit Haaksbergen komt de anecdote dat men wel eens had geoefend met stroomuitval, maar dat men dat scenario gemakshalve middenin de zomer had gesitueerd. De problemen die een stroomstoring in de winter opleverde, waren niet voorzien.

Als Shell zichzelf mentaal scherp houdt met scenario’s, dan is het wellicht een aardige manier om ook de robuustheid van onze eigen plannen mee te toetsen.

6 november 2007
NGB/Roy Johannink

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

Verder lezen?
Meer over scenariodenken is te vinden op Wikipedia.

naar vorige weblog 

U bent hier

<div></div>