Rik Buddenberg (Rellen Oranjefeesten Pijnacker, april 2006)

Rik BuddenbergRik Buddenberg is burgemeester van Pijnacker-Nootdorp. Hij kwam landelijk in het nieuws nadat de jaarlijkse Oranjefeesten in Pijnacker in 2006 uitmondden in schermutselingen met de politie. het ME-optreden resulteerde in zestien arrestaties, huilende jongeren, woedende ouders en 45 klachten over het politieoptreden. Een terugblik op een roerige periode met Rik Buddenberg.

Specifieke lessen
Een aantal specifieke lessen dat in dit interview naar voren komt:

 • Neem alle klachten van de bevolking serieus, ook wanneer deze klachten indruisen tegen de informatie die in beleidsteam en/of driehoek beschikbaar is,
 • Benut het eigen ambtenarenapparaat om ervaringen te toetsen die de verhalen van de operationele diensten (in dit geval: politie) kunnen 'inkleuren',
 • Houdt er rekening mee dat onderzoeken van het OM lange tijd in beslag kunnen nemen en het uitblijven van resultaten de bestuurder in een lastig parket kan brengen. 

Evaluatierapport
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de gebeurtenissen laten evalueren. De belangrijkste punten uit het evaluatierapport zijn:

 • Professionaliseer het evenementenbeleid en maak een onderscheid tussen
  reguliere evenementen, evenementen met een verhoogde aandacht en zogenaamde
  risico-evenementen.
   
 • Bespreek alle risico evenementen in het politieoverleg en driehoeksoverleg en stem de tolerantiegrenzen duidelijk af met de politie, daarbij rekening houdend met de lokale omstandigheden
   
 • Maak de afspraak expliciet dat de burgemeester bij incidenten ‘met enige impact’ direct wordt geïnformeerd 
   
 • Maak expliciet dat de burgemeester wettelijk gezien geinformeerd dient te worden bij de inzet van mobiele eenheid
   
 • Bestempel incidenten sneller als een crisis en werk in dat geval conform de gemeentelijke (crisis)draaiboeken
   
 • Wees niet terughoudend met het opstarten van het nazorgtraject

Verder lezen?
Download het evaluatierapport (PDF, 346 Kb) dat is opgesteld in opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Interview
Het complete interview met burgemeester Buddenberg kunt u hier als pdf-document downloaden.
Het interview is ook verschenen in Burgemeestersblad 45 (oktober 2007).

Overige interviews
Meer interviews met burgemeesters en oud-burgemeesters zijn terug te vinden in dit overzicht.

U bent hier

<div></div>